Doszkolą pracowników i pracodawców

Doszkolą pracowników i pracodawców Fot. Archiwum Radomsko24

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 19 do 25 lipca 2017 r. - Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem – informuje Łukasz Więcek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Zasady przyznawania środków z KFS oraz aktualny wniosek dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 20). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 66.

Więcej o:
urząd pracy radomsko pracownik pracodawca szkolenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE