Domy pomocy społecznej w dobie pandemii. Jak sobie radzą?

Domy pomocy społecznej w dobie pandemii. Jak sobie radzą? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

O działalności domów pomocy społecznej w Radomsku i Radziechowicach oraz działaniach podejmowanych w zawiązku z zagrożeniem epidemią COVID-19 dyskutowano podczas wtorkowej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Radni z tej komisji, którzy z powodu pandemii obradowali zdalnie, otrzymali raporty na temat działalności obu Domów Pomocy Społecznej, podległych Powiatowi.

W 2020 r. DPS w Radomsku dysponuje budżetem w wys. 3 006 445 zł i 60 miejscami dla podopiecznych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3 550 zł (obejmuje całodobową opiekę pielęgnację i wyżywienie, zaopatrzenie w lekarstwa i materiały opatrunkowe, usługi psychologiczne, duszpasterskie, terapeutyczne, pielęgniarskie socjalne, rehabilitacyjne, a także opiekę lekarza POZ, organizację wizyt wraz z transportem do lekarzy specjalistów) W 2020 r. w DPS przebywało 69 mieszkańców, opiekuje się nimi 40 pracowników.

W związku z epidemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa mieszkańców, osób w podeszłym wieku, wprowadzono reżim sanitarny, w tym m. in.: zakaz odwiedzin, przy jednoczesnej możliwości kontaktu z bliskimi przez telefon lub skype, zakaz opuszczania placówki, pomoc w zakupach, telefoniczne konsultacje z lekarzami, psychologami i księdzem, codzienna dezynfekcja powierzchni i przedmiotów oraz codzienne pomiary temperatury ciała.

W DPS w Radziechowicach, który przeznaczony jest dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn, przebywa 136 mieszkańców. Koszt utrzymania mieszkańca wynosi obecnie 3 774,70 zł. Placówka zatrudnia 86 pracowników. Jej budżet na 2020 rok to 6 622 842 zł (wydatki na wynagrodzenia - 4 895 539 zł).

Jak informuje dyrekcja DPS, od marca bieżącego roku działalność personelu skupia się przede wszystkim na zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19. Mieszkańcy DPS w Radziechowicach to w większości osoby starsze, znajdujące się w grupie najwyższego ryzyka. W trosce o zdrowie mieszkańców prowadzony jest codzienny monitoring stanu zdrowia, zarówno podopiecznych Domu, jak i pracowników, zaostrzono zasady reżimu sanitarnego, ograniczona została aktywność mieszkańców poza terenem DPS oraz ich kontakty z rodzinami. Zwiększona została częstotliwość zabiegów dezynfekujących w budynkach mieszkalnych i samochodach służbowych oraz ograniczono dostępność do obiektów dla osób z poza DPS.

Działania te prowadzone w obu obiektach przynoszą efekty, dotąd nie odnotowano ogniska COVID-19 w żadnym z DPS podległych powiatowi. Jeden z mieszkańców DPS w Radziechowicach jest co prawda chory na COVID-19, ale od dawna przebywa on w szpitalu poza naszym powiatem, i tam prawdopodobnie doszło do zrażenia (chory nie miał kontaktu z innymi mieszkańcami), a jednego z pracowników, u którego wykryto koronawirusa w porę udało się odizolować.

Radni przyjęli sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji w 2019 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wystosowali także prośbę do Zarządu Powiatu o jak najszybsze zatrudnienie koronera, który mógłby wystawiać akty zgonu. Zadali również szereg pytań dotyczących działania Szpitala Powiatowego w czasie epidemii, pytania ten zostaną przekazane dyrekcji szpitala.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko dps radomsko dps radziechowice koronawirus rada powiatu radomszczańskiego komisja zdrowia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE