Domknięty ring

Domknięty ring

28 lutego kablowo-napowietrzne linie wysokiego napięcia (WN-110 kV) Radomsko Południe - Wrzosowa oraz Radomsko Południe - Stobiecko, rozpoczęły pracę i zostały włączone do krajowego systemu elektroenergetycznego. W ten sposób domknięto ring energetyczny wokół Radomska, umożliwiający dwustronne zasilanie wszystkich stacji WN/SN na terenie miasta.

Dzięki tej inwestycji zwiększyła się pewność zasilania w energię elektryczną odbiorców z Radomska i sąsiadujących gmin, poprzez stworzenie układu sieciowego pozwalającego na dwustronne zasilanie wszystkich czterech Głównych Punktów Zasilania (stacji 110/15 kV), pracujących na terenie Radomska.

Przygotowane rozwiązanie zagwarantuje dostawy energii nawet w przypadku powstania przerw na którejś z linii WN, poprzez przekierowanie dostaw energii na inny, rezerwowy ciąg sieciowy 110 kV. Trwające kilka miesięcy prace wykonawcze miały kompleksowy charakter, obejmowały zarówno budowę nowych fragmentów linii kablowej i napowietrznej oraz modernizację urządzeń w stacji transformatorowej 110 kV Radomsko Południe. Zmodernizowana została również rozdzielnia 110 kV w zakresie przebudowy pól, obwodów pierwotnych, wymiany aparatury podstawowej, układów automatyki i zabezpieczeń.

Realizacja prac budowlanych wymagała od wykonawcy i służb nadzoru PGE Dystrybucja rozwiązanie wielu trudności. Przy pracach podziemnych w pobliżu rzeki Radomki wykopy zalewane były przez wodę rzeki, tworząc jej nowe koryto. Konieczne okazało się zastosowanie specjalistycznych technologii, aby obniżyć poziom wody i osuszyć wykop. Niecodzienne rozwiązanie stosowano też podczas budowy 3,5-kilometrowego odcinka linii napowietrznej, gdzie – ze względu na podmokły teren budowy – niemal do każdego słupa rurowego trzeba było doprowadzić specjalistyczną, tymczasową drogę dojazdową i zastosować szybkoschnący beton z użyciem prefabrykatów. Należy nadmienić, iż właśnie na tym fragmencie linii zastosowano nowoczesne 50-metrowe słupy nadleśne, stosowane przy liniach napowietrznych usytuowanych w terenach leśnych. Gwarantują one stabilną pracę sieci nawet podczas wichur czy opadów mokrego śniegu, gdyż przewody zawieszone są ponad koronami drzew. Dla realizacji projektu niezbędne były również przebudowy istniejących linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z budową przedmiotowej linii 110 kV.

- Oddanie do użytku linii Radomsko Południe - Wrzosowa oraz Radomsko Południe - Stobiecko zwiększy pewność zasilania odbiorców z powiatu radomszczańskiego i przyczyni się do stworzenia warunków dla rozwoju oraz powstawania kolejnych przedsiębiorstw, a więc i nowych miejsc pracy – zarówno w istniejących podmiotach gospodarczych, jak i planowanych w ramach rozszerzanych stref ekonomiczno-przemysłowych – powiedział Prezes PGE Dystrybucja Wojciech Lutek.

Na tę inwestycję czekali od lat 90-tych zarówno mieszkańcy Radomska, jak i energetycy, zmagający się z niekorzystnymi uwarunkowaniami prawnymi, społecznymi i technicznymi. Prace projektowe trwały 3 lata, natomiast roboty budowlano montażowe ok. 9 miesięcy. Koszt inwestycji, ponad 14 mln złotych, poniosła PGE Dystrybucja.

Więcej o:
pge ring energetyczny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE