Dofinansowanie do remontu miejskich i powiatowych dróg

Dofinansowanie do remontu miejskich i powiatowych dróg

Miasto pozyskało ok. 2,4 mln zł na dalszy etap rozbudowy ulic Dobrej i Stara Droga w Radomsku. Ulice te znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Szanse na finansowe wsparcie, ma też remont kolejnego odcinka drogi z Przedborza do Piskorzeńca.

Łódzki Urząd Wojewódzki pozytywnie ocenił dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które miasto Radomsko złożyło z końcem sierpnia 2019 r.

Dotacja w kwocie 50 proc. kosztów inwestycji miałaby objąć drugi etap rozbudowy ul. Stara Droga (2 096 363 zł kwoty dofinansowania) oraz rozbudowę ul. Dobrej na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego (390 073 zł).

Dofinansowanie zostanie udzielone miastu po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, następnie Łódzki Urząd Wojewódzki podpisze z miastem umowę o dofinansowanie, jak miało to miejsce w przypadku dofinansowania na rozbudowę ul. Spacerowej, przebudowę ul. Piłsudskiego oraz rozbudowy ul. Kraszewskiego i Św. Rozalii.

Realizacja nowych zadań drogowych zgodnie z wnioskami o dofinansowanie zaplanowana jest na lata 2020-2022.

Szanse na finansowe wsparcie, ma też remont kolejnego odcinka drogi z Przedborza do Piskorzeńca. Mowa tutaj  o gruntownym remoncie kolejnego 1800-metrowego odcinka  drogi. Koszt robót sięga 1 000 000 zł. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji przygotowany przez urzędników Starostwa Powiatowego w Radomsku został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Łódzkiego i czeka na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

Więcej o:
droga remont dróg w radomsku drogi radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE