Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał dodatkowe 251 057 zł z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na programy na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Środki te będą przeznaczone na realizację następujących programów: program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 102 182,00 zł; program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy (50+) 30 743,00 zł; program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych – 118 132,00 zł.

O naborach wniosków w ramach pozyskanych środków PUP poinformuje wkrótce.

Więcej o:
pup pup radomsko urząd pracy radomsko aktywizacja pomoc
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE