Dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Od września 2014 roku w planach lekcji ostatnich klas licealnych i techników nastąpią niewielkie zmiany. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zdecydował o przyznaniu dodatkowej godziny języka polskiego i matematyki.

Od września 2014 roku w planach lekcji ostatnich klas licealnych i techników nastąpią niewielkie zmiany. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na wniosek Wydziału Edukacji zdecydował o przyznaniu dodatkowej godziny języka polskiego dla ostatnich klas liceów i techników oraz dodatkowej godziny matematyki dla ostatnich klas techników.
fotografia Aleksandry Kluszczyńskiej
Skąd te zmiany? Dodatkowa godzina matematyki pojawiła się w związku ze słabymi wynikami tegorocznej matury, zwłaszcza w technikach, zaś zwiększona liczba godzin języka polskiego wynika ze zmienionej formuły matury ustnej w roku 2015.

Przypomnijmy - w związku z nową reformą edukacji, pisanie prezentacji maturalnych zastąpiono pulą trzystu pytań, z której uczeń losuje jedno, już po wejściu na salę egzaminacyjną. Pytania obejmują zakres materiału od gimnazjum po szkołę ponadgimnazjalną. Dodatkowa godzina języka polskiego pozwoli przypomnieć i utrwalić wiadomości potrzebne do zdania egzaminu dojrzałości.

Więcej o:
dodatkowa godzina języka polskiego i matematyki nowa matura egzamin maturalny 2015 reforma edukacyjna 2012 powiat starostwo
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE