Dobry czas dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

PGK oddało raport ze swojej ostatniej działalności - zarobiono niemal milion złotych!

22 czerwca br. raport ze swojej działalności w poprzednim roku zdało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Jest to największa miejska spółka, która miała przez ostatnie miesiące bardzo dobry czas – firma ta zakończyła poprzedni rok obrachunkowy z milionowym zyskiem. Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKG władze spółki otrzymały absolutorium.

 

W ubiegłym roku działalność inwestycyjna była prowadzona niezwykle dynamicznie (która kosztowała spółkę ponad 8,5 mln złotych). W gruncie rzeczy zasadniczy kierunek działań inwestycyjnych, które były realizowane przez Spółkę, obejmował zagadnienia związane z modernizacją źródła ciepła i magistrali ciepłowniczej oraz rozbudową sieci wodociągowych i ciepłowniczych. Finansowanie działań odbywało się z środków własnych, ale także z udziałem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach.

 

- Zakład Ciepłowniczy PGK wybudował 802 metry bieżące (mb) sieci ciepłowniczej, 962 mb przyłączy ciepłowniczych, wybudowano trzy węzły ciepłownicze oraz wykonano modernizację ciepłowni przy ul. Prymasa Wyszyńskiego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował niemal 6,5 km sieci wodociągowej (osiedle w okolicy ul. Wrotki, ul. Spokojna, Andersa, Pogodna oraz Sucharskiego i jej połączenie z Jeżynową. Poza tymi zasadniczymi inwestycjami praktycznie każdy zakład działający w strukturach PGK poniósł wydatki inwestycyjne lub został zmodernizowany, nie wyłączając schroniska dla bezdomnych zwierząt.” – informuje Anna Jadachowska z Biura Prasowego UM.

 

Jednak nie na tym plan na przyszły rok się kończy!. Obmyślane są dalsze inwestycje – oczywiście przy finansowym wsparciu Miasta - w rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej (np. dzielnica Bartodzieje – ul. Witosa, Kolbego i Włościańska, dzielnica Sucha Wieś, dzielnica Bogwidzowy). By osiągnąć większą  wydajność planuje się też modernizację kotłowni.

 

Ponadto Zarząd Spółki prowadzi intensywne działania zmierzające do przeprowadzenia poważnej inwestycji (rzędu 16 mln zł) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, która mogłaby spowodować, że nasz ZUOK zostanie tzw. regionalną instalacją do odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Więcej o:
pgk inwestycje plany radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE