Dobiega końca modernizacja ZUOK w Płoszowie

Dobiega końca modernizacja ZUOK w Płoszowie Fot. UM Radomsko

Modernizacja ZUOK w Płoszowie zbliża się do końca. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych.

Dotychczasowy efekt prac oglądał prezydent Jarosław Ferenc. Po terenie zakładu oprowadzali prezes PGK Zbigniew Rybczyński i kierownik Łukasz Dryja.

PGK Radomsko realizuje projekt pn. „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie”, którego całkowity koszt wynosi ponad 52 mln zł, z czego blisko 24 mln zł pozyskano ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi znaczny wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 

- Jestem pod wrażeniem zmian jakie zaszły na terenie całego zakładu. Biurowiec stał się estetycznym i nowoczesnym budynkiem, który zapewni komfort zarówno pracownikom, jak i klientom przedsiębiorstwa. Natomiast nowoczesne technologie zastosowane pozytywnie wpłyną na osiągane przez spółkę wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Projekt obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zakup „zero-emisyjnych” środków transportu,  specjalistycznego sprzętu technologicznego oraz wcześniej zrealizowaną budowę kompostowni.

W zakres zadania wchodzi m.in. zaprojektowanie oraz wybudowanie następujących obiektów: 

  • rozbudowa hali sortowni odpadów – dobudowa nowej części,
  • wykonanie instalacji odpylającej dla części rozbudowywanej i istniejącej hali sortowni celem dostosowania do wymogów BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki),
  • wykonanie instalacji p.poż. w hali sortowni (nowa i istniejąca część), w wiacie magazynowej na surowce wtórne i PSZOK,
  • budowa wiaty magazynowej na surowce wtórne/preRDF,
  • rozbudowa PSZOK obejmująca: utwardzenie terenu zapewniające wjazd samochodów i odbiór kontenerów, wyposażenie w pojemniki lub kontenery i dostosowanie do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów, przygotowanie zadaszonego miejsca przystosowanego do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
  • budowa drogi komunikacyjnej pomiędzy rozbudowaną częścią hali, a istniejącym budynkiem Socjalnym,
  • budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji i sieci wodociągowej, instalacji sieci kanalizacyjnej, instalacji i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

(info: UM Radomsko)

Więcej o:
radomsko pgk radomsko zuok płoszów modernizacja inwestycja przebudowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE