Radomsko, Łódzkie 14.3o Poniedziałek, 14 Października 2019

Do wglądu plan zagospodarowania rejonu ulicy Sucharskiego

Miasto
Jacek Paszewski

Od 23 lipca do 23 sierpnia, odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19 sierpnia, w siedzibie Startera Radomsko przy ul. Narutowicza.

komentarze