Do rodziców trafiło już ponad 1,2 mld zł na wyprawkę szkolną dla dzieci

Do rodziców trafiło już ponad 1,2 mld zł na wyprawkę szkolną dla dzieci Fot. pixabay.com

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” rodzice i opiekunowie złożyli już za około 4,4 mln dzieci, czyli blisko 100 procent uprawnionych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 4 mln świadczeń na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Wnioski można składać do 30 listopada.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Środki są przeznaczone na przykład na zakup podręczników, zeszytów i sprzętów potrzebnych uczniom. Na wsparcie mogą liczyć dzieci i młodzi ludzie uczący się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Jakie terminy wypłaty?

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, miały zagwarantowaną wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków z kolejnych miesięcy – września, października lub listopada – pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS. Środki trafiają na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji o złożonym wniosku?

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Widnieją tam m.in. status obsługi wniosku i szczegółowe informacje o świadczeniu. Dane są dostępne na PUE ZUS także wtedy, gdy złożono wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. 

Na portalu PUE ZUS można znaleźć całą korespondencję z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie: ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia lub decyzję odmawiającą przyznania świadczenia.

Więcej o:
zus dobry start zus radomsko 300 plus

Załączniki

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE