Do końca kwietnia wypowiedz umowę z PGK

Choć ustawa o utrzymaniu czystości i porządku obowiązuje od początku 2012 roku, to istotne zmiany dotyczące mieszkańców wejdą w życie w drugiej połowie 2013 roku.

Choć ustawa o utrzymaniu czystości i porządku obowiązuje od początku 2012 roku, to istotne zmiany dotyczące mieszkańców wejdą w życie w drugiej połowie 2013 roku.


 

PGK w Radomsku informuje zatem, że zgodnie z nowelizacją będą obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od mieszkańców, za które odpowiedzialna stanie się Gmina Radomsko. W zawiązku z szykującymi się zmianami samorząd stanie się odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze przetargu publicznego wybierze podmiot, który realizując podjęte uchwały (akty prawa miejscowego) , będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów. Z kolei właściciele nieruchomości zobowiązani zostali na podstawie ustawy do uiszczania opłat za wywóz śmieci na rzecz gminy.

Ze względna to, że przedmiotowa ustawa nie przewiduje wygaśnięcia dotychczas zawartych umów na wywóz odpadów stałych, właściciele nieruchomości by nie ponosić podwójnej opłaty powinni wypowiedzieć zawarte dotychczas z PGK umowy o odbiór odpadów, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku. PGK zawiadamia, że wypowiedzenia przyjmowane będą do końca kwietnia br.

Mieszkańcy powinni złożyć wypowiedzenie umowy w siedzibie PGK lub wysłać je pocztą listem poleconym. Wzór wypowiedzenia dostępny jest na stronie PGK oraz poniżej.

Więcej o:
nowelizacja ustawy wywóz odpadów umowa z pgk odbiór odpadów śmieci wywóz śmieci pgk pgk radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE