Do Bełchatowa wrócą pociągi

Do Bełchatowa wrócą pociągi Fot. Adam Staśkiewicz

Od wizyty ostatniego pociągu w Bełchatowie minęło już dobrych kilka lat. Teraz ma to się zmienić. Co prawda minie jeszcze trochę czasu, ale pierwszy krok zrobiono już dziś, aby pociągi ponownie pojawiły się w Bełchatowie.

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przedstawił  (20 sierpnia) szczegóły realizacji trzech projektów kolejowych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus.

W Bełchatowie mówił o modernizacji linii Piotrków-Bełchatów z przedłużeniem do Kleszczowa oraz o połączeniu kolejowym Wielunia z Łodzią, natomiast w Opocznie zapowiadał elektryfikację trasy z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska Kamiennej.

Podczas konferencji, która odbyła się na wiadukcie kolejowym w Bełchatowie, podpisane zostały listy intencyjne z przedstawicielami samorządów Bełchatowa, Kleszczowa i Wielunia w sprawie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej z Piotrkowa do Bełchatowa z przedłużeniem do Bogumiłowa w gminie Kleszczów oraz budowy łącznika linii kolejowej nr 181 z Wielunia z linią nr 131 w miejscowości Chorzew Siemkowice.

W wydarzeniu, oprócz marszałka Grzegorza Schreibera, wzięli udział: Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, Sławomir Chojnowski, wójt Kleszczowa, Paweł Rychlik, poseł PiS oraz Paweł Kowalczyk, radny Sejmiku WŁ.

- Udział w programie Kolej Plus jest wielką szansą dla województwa łódzkiego. Ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego miejscowości w regionie łódzkim – mówił podczas konferencji marszałek Grzegorz Schreiber.

 - Dziś  informujemy mieszkańców województwa o tym, że składamy do PKP projekty budowy i modernizacji linii kolejowych. Następnie przygotowane projekty będą musiały zostać rozpatrzone przez PKP, a  po pozytywnej odpowiedzi będziemy mogli przystąpić do drugiego etapu, do prac przygotowawczych – podkreslił.

Jak dodał marszałek Schreiber, udział w projekcie to także wsparcie rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego dzięki nowym ofertom  inwestycyjnym oraz nowym miejscom pracy, które zostaną utworzone podczas realizacji projektów, a także po uruchomieniu nowych połączeń kolejowych ze stolicą województwa.

- W ubiegłym roku województwo łódzkie przystąpiło do rządowego programu walczącego z wykluczeniem komunikacyjnym. Samorząd województwa mocno zaangażował się tworząc sieć nowych połączeń autobusowych. Dzisiaj robimy kolejny krok – dodał marszałek. 

-  Dla mieszkańców Bełchatowa i okolic udział w tym programie to ogromna szansa. Na bezpośrednie połączenie z Łodzią, a przede wszystkim na rozwój gospodarczy miasta ale i całego regionu - powiedziała prezydent Mariola Czechowska.

- Gmina Kleszczów od wielu lat zabiega o połączenie kolejowe. Mamy kilka stref przemysłowych, brakuje nam właśnie połączenia kolejowego, a to ogromna szansa na nowe miejsca pracy, na napływ nowych pracowników, chociażby z Bełchatowa, do strefy przemysłowej. Nowi inwestorzy to też wpływy i podatki dla gminy – mówił wójt Sławomir Chojnowski.

Projekty z Łódzkiego zgłaszane do programu Kolej Plus

1. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna” - przygotowanie studium projektowo-technicznego obejmującego m.in. dokumentację projektową wraz z decyzjami administracyjnymi. Długość modernizowanej linii: ok. 88 km. Planowany okres realizacji Projektu: 2021 – 2024

2. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” – przygotowanie studium projektowo-technicznego obejmującego m.in. dokumentację projektową wraz z decyzjami administracyjnymi i realizacja robót. Długość modernizowanej linii: ok. 34,3 km. Długość budowanej linii: ok. 7,2 km. Planowany okres realizacji Projektu: 2021 – 2028

3. „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)” – przygotowanie studium projektowo-technicznego obejmującego m.in. dokumentację projektową wraz z decyzjami administracyjnymi i realizacja robót. Długość budowanej linii: ok. 30 km. Planowany okres realizacji Projektu: 2021 – 2028

Ogłoszony przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym – przez okres 90 dni – przyjmowane będą od jednostek samorządu terytorialnego zgłoszenia projektu i pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85%, pozostałe 15% stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15% udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji  o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej  lub opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz  z realizacją robót.

Więcej o:
pkp bełchatów kolej w bełchatowie urząd wojewódzki w łodzi
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE