Dlaczego zostały przerwane prace przy budowie boiska przy PSP 6 w Radomsku?

Dlaczego zostały przerwane prace przy budowie boiska przy PSP 6 w Radomsku?

Mieszkańcy Radomska zastanawiają się, dlaczego zostały wstrzymane prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku. O powody zapytaliśmy w Urzędzie Miasta.

Z informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej wynika, że budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca od dnia podpisania umowy, tj. 28 grudnia 2021 r. jest w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej.

- Opracowano już część dokumentacji, która jest niezbędna do załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę. Prace nad tą dokumentacją wydłużyły się z uwagi na konieczność wystąpienia do Ministra Rozwoju i Technologii o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych. Odstępstwo dotyczy lokalizacji boiska, a konkretnie odległości boiska od granicy z działką drogową – wyjaśnia Karolina Turowska z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta w Radomsku.

Niezbędny dokument Miasto otrzymało w dniu 18 maja 2022 r. Obecnie wykonawca zadania jest na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sporządzania projektów wykonawczych.

- Wykonawca dotychczas prowadził w terenie prace przygotowawcze, niewymagające posiadania wyżej wymienione decyzji. Roboty zostały przerwane, ponieważ ich kontynuacja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Prace budowlane rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu decyzji. Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest obecnie sprawdzana przez Starostwo Powiatowe – mówi Karolina Turowska.

Zakończenie inwestycji planowane jest do 28 listopada 2022 r.

Prace obejmują:

- sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy boiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z PFU,
- wykonanie robót budowlanych oraz zakup i realizację dostaw fabrycznie nowego wyposażenia wraz z jego montażem w zakresie m.in.:

• budowy budynku zaplecza szatniowo–sanitarno–magazynowego wraz z wyposażeniem,
• boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach około 90,00 m x 52,00 m,
• bieżni okrężnej z nawierzchnią poliuretanową o max. czterech torach,
• rzutni do rzutu młotem i dyskiem,
• rzutni do rzutu oszczepem,
• skoczni do skoku w dal i trójskoku,
• skoczni do skoku wzwyż,
• trybuny zadaszonej z miejscami siedzącymi na ok. 130 osób,
• dwóch wiat dla zawodników, ustawione na utwardzonych placach,
• ciągów pieszych o nawierzchni z płyt betonowych,
• oświetlenia terenu kompleksu,
• przebudowy placu do zawracania na istniejącej drodze pożarowej zlokalizowanej wzdłuż hali sportowej,
• budowy infrastruktury technicznej przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia,
• ogrodzenia kompleksu.

Prace wykonuje firma SPORT -TRACK Sp. zo.o. za kwotę 3 962 586,20 zł.

Więcej o:
radomsko psp6 radomsko budowa kompleksu sportowego inwestycja urząd miasta radomsko boisko psp 6 przerwane prace budowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE