Dlaczego warto mieć świadectwo energetyczne nieruchomości?

Dlaczego warto mieć świadectwo energetyczne nieruchomości?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który stwierdza klasę energetyczną budynku lub mieszkania. Klasę tą określa się poprzez wyliczenie, ile energii potrzeba do ogrzania obiektu wraz z wodą użytkową, a także do działania wentylacji i klimatyzacji. Sprawdź, do czego może być Ci potrzebna ta wiedza i dlaczego warto mieć świadectwo energetyczne nieruchomości.

Nowe wymogi prawne

Najświeższe przepisy prawne dotyczące certyfikatów energetycznych weszły w życie 28 kwietnia 2024 roku. Określają one, że posiadanie tego dokumentu jest już obowiązkowe dla wszystkich budynków indywidualnych, wielorodzinnych i mieszkań. Dotyczy to również obiektów powstałych przed 2009 rokiem. W praktyce oznacza to zatem, że jeśli jesteś właścicielem domu, mieszkania lub lokalu użytkowego i nie masz jeszcze certyfikatu efektywności energetycznej, może czekać Cię kara. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, lecz maksymalną sankcją może być mandat w wysokości nawet 5000 złotych. Musisz liczyć się z możliwością kontroli, a także obowiązkiem okazania dokumentu podczas wynajmu i sprzedaży mieszkania czy też próby uzyskania kredytu na zakup nieruchomości. Jak uzyskać świadectwo energetyczne dowiesz się pod tym adresem: https://domoweswiadectwo.pl/.

Konkurencyjność na rynku nieruchomości

Konsekwencją opisywanych przepisów jest fakt, że nieruchomości z dokumentem potwierdzającym klasę energetyczną mogą być postrzegane jako bardziej atrakcyjne na rynku. Jego brak może być oceniany przez kupujących jako czynnik zwiększający ryzyko zakupu lub przedłużający procedury formalne w związku z koniecznością jego uzyskania. Ponadto ważny może okazać się nie tylko sam fakt posiadania certyfikatu, ale też klasa budynku, którą w nim uzyskał. Przewiduje się, że nieruchomości o najniższej efektywności energetycznej mogą być w najbliższych kilku/kilkunastu latach wyłączone z legalnego obrotu na rynku. Aby wynająć lub sprzedać dom bądź mieszkanie konieczne będzie przeprowadzenie termomodernizacji w celu podwyższenia klasy energetycznej. Po pierwsze zatem, niska klasa świadczy o potencjalnie dużych kosztach ogrzewania i wentylacji dla nabywcy, po drugie zaś – wiąże się z ryzykiem konieczności wykonania modernizacji w niedalekiej przyszłości.

Działania korzystne dla środowiska

Warto też pamiętać o głównym celu, jaki przyświecał ustawodawcom wprowadzającym certyfikaty energetyczne. Jest to część polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która za zadanie obrała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dbając o to, aby budynek, którego jesteś właścicielem, cechował się wysoką klasą energetyczną, w rzeczywistości dokładasz też swój mały wkład w walkę o stan środowiska naturalnego dla nas wszystkich, a także dla przyszłych pokoleń.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE