Depresja dzieci i młodzieży

Depresja dzieci i młodzieży Fot. pixabay.com

Depresja dzieci i młodzieży to problem na coraz większą skalę, szacuje się, że już nawet ok. 6 proc. populacji będzie się z nią zmagać. A depresja to coś więcej niż obniżony nastrój, chandra czy chwilowe zniechęcenie. To choroba, która destabilizuje, a niekiedy zupełnie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Osoba chora nie widzi sensu życia, swoich mocnych stron, sukcesów i możliwości, zmienia się apetyt, znika ochota, by choć na chwilę wyjść z domu. U dziecka będzie się skrywać pod objawami somatycznymi, bólem brzucha i głowy, pojawi się lęk przed szkołą.

- Młodego człowieka nie wolno zostawiać samego z tym problemem, bo nie będzie w stanie go udźwignąć – mówi dr n. med. Sławomir Wolniak, specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu.

Depresja u dzieci ma poważny przebieg, co wynika z braku rozwinięcia umiejętności kontrolowania emocji, a tym samym łagodzenia swojego napięcia. Dzieci gorzej radzące sobie z emocjami często tłumią je, potęgując tym samym odczucia niepokoju i napięcia. Napięcie i lęk uniemożliwiają natomiast dziecku efektywne uczenie się i koncentrację na lekcjach, powodując w następstwie trudności w sferze szkolnej. Dzieci bez pomocy dorosłych nie są w stanie nauczyć się poprawnego sposobu rozwiązywania problemów, pozostawione same sobie popełniają wiele błędów, co często prowadzi do poczucia odrzucenia i izolacji.

- Obraz i sposób manifestowania się depresji jest zależny od wieku i nie ogranicza się do smutku czy płaczliwości. Dzieci w wieku przedszkolnym nie są w stanie trafnie rozpoznawać, a przede wszystkim opisywać, stanów emocjonalnych. Mówiąc o swoich przeżyciach odnoszą się do swojego zachowania, a nie jego przyczyn. Dlatego w przypadku tej grupy wiekowej to właśnie zachowanie jest tym, czemu szczególnie powinniśmy się przyglądać, i które powinniśmy próbować interpretować – podkreśla Sławomir Wolniak.

Najczęstsze objawy występujące u dzieci w wieku przedszkolnym:

- rozdrażnienie

- męczliwość lub nadaktywność

- częste poczucie smutku

- dolegliwości bólowe: ból głowy, brzucha, mięśni, występujące bez wyraźnej medycznej przyczyny

- zaburzenia snu

- moczenie się

- niepokój

- lęk

- nieprawidłowy wzrost i rozwój fizyczny (zatrzymane przybieranie na wadze, oczekiwane zgodnie z rozwojem)

U dzieci w wieku szkolnym i młodzieży do powyższych objawów bardzo często dochodzą jeszcze inne:

- perfekcjonizm

- uczucie znudzenia

- zaburzenia nastroju

- nadużywanie substancji psychoaktywnych

- zachowania przestępcze / opozycyjno-buntownicze

- niskie poczucie własnej wartości

- izolacja społeczna

- poczucie beznadziejności

- samookaleczanie

- myśli samobójcze

- zaburzenia koncentracji i pamięci

- trudności szkolne

- niepokój

- pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe

Leczenie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży obejmuje: poradnictwo dla rodziców, psychoedukację, zarówno dziecka, jak i rodziny, interwencje środowiskowe, współpracę ze szkołą w związku z niepowodzeniami szkolnymi, terapię, a w niektórych przypadkach także farmakoterapię.

W nowo otwartych Poradniach dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin WOLMED pomagamy dzieciom, u których rodzice zauważyli niepokojące objawy, bądź nagłe zmiany w ich zachowaniu. Po długim okresie nauki zdalnej i izolacji społecznej dzieciom oraz młodzieży ciężko odnaleźć się w środowisku rówieśniczym oraz poradzić sobie z niepowodzeniami związanymi z problemami w nauce, czy też brakiem akceptacji koleżanek i kolegów. Wiele dzieci wykazuje też objawy uzależnienia od ekranów, związane z zaburzeniami kontroli impulsów. Tego rodzaju problemami, dotyczącymi dzieci i młodzieży, zajmujemy się w naszych poradniach w Bełchatowie, Radomsku, Pajęcznie, Łasku i Wieluniu – mówi Sławomir Wolniak.

Jeśli Wasze dziecko sygnalizuje jeden z wymienionych poniżej problemów, pracownicy kliniki Wolmed zachęcają do kontaktu z poradniami:

  • odczuwa lęk, niepokój, związany z powrotem do szkoły po nauce zdalnej, niepewnością związaną z egzaminem ośmioklasisty czy egzaminem maturalnym
  • ma problemy emocjonalne i zachowania
  • ma trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami
  • doświadcza sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych
  • doświadcza zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych
  • cierpi z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych
  • jest ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej
  • przejawia symptomy uzależnienia od ekranów

Pomoc świadczona przez Poradnie dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin WOLMED jest bezpłatna, w ramach kontraktu z NFZ.

Więcej na:  https://wolmed.pl/poradnie-psychologiczno-terapeutyczne/

Tekst powstał we współpracy z kliniką „Wolmed”.

Więcej o:
wolmed klinika wolmed sławomir wolniak depresja dzieci i młodzieży bezpłatne porady
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE