Decyzja o budowie w gminie Masłowice kopalni wapienia „zawieszona”. Będą dodatkowe konsultacje

Decyzja o budowie w gminie Masłowice kopalni wapienia „zawieszona”. Będą dodatkowe konsultacje

Na razie nie zapadła decyzja w sprawie budowy na terenie gminy Masłowice kopalni wapienia. Inwestycja ta miałaby powstać w rejonie miejscowości Granice. Decyzję o wyrażeniu zgody na budowę obiektu mieli podjąć radni podczas dzisiejszej (11 marca 2020 r.) sesji. Punkt został jednak zdjęty z porządku obrad. Zawnioskował o to sam inwestor.

Mieszkańcy gminy Masłowice na budowę kopalni nie chcą wyrazić zgody. Obawiają się o swoje zdrowie.

- Taka inwestycja będzie mieć bardzo negatywny wpływ na gminę i jej mieszkańców. Mam na myśli m.in. zapylenie i związane z nim choroby takie jak pylica, czy astma. Poza tym znacznie zwiększy się natężenie ruchu i nastąpi spadek wód gruntowych – mówi mieszkaniec miejscowości Granice, Marcin Ormański.

We wtorek 10 marca 2020 r. mieszkańcy spotkali się z inwestorem, który zapewniał, że inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na ich zdrowie oraz stan środowiska. Ostateczną decyzję o wyrażeniu zgody na budowę kopalni mieli podjąć radni. Punkty dotyczące wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenu w okolicy Granic, co umożliwiłoby realizację inwestycji, zostały jednak zdjęte z porządku obrad. O ich wycofanie zawnioskował przedstawiciel inwestora, czyli spółki „Kruszywa Granice”.

- Chcemy zorganizować dodatkowe spotkania z mieszkańcami sołectw, które znajdują się w pobliżu planowanej kopalni. Spotkanie spokojne, bez emocji i bez nacisku na radnych. Będziemy szczegółowo wyjaśniać wszelkie niejasności. Chcemy też zorganizować wyjazd do podobnej kopalni, żeby mieszkańcy mogli przekonać się, jak taki obiekt funkcjonuje – mówił Artur Przyjemski.

Dopiero po rozmowach z mieszkańcami i dodatkowych konsultacjach z nimi, inwestor złoży ponowny wniosek, który będzie rozpatrywany przez Radę Gminy.

- Bardzo się cieszę, że inwestor chce jeszcze porozmawiać z mieszkańcami. My, jako Rada nie chcemy się w te rozmowy wtrącać. Jeśli mieszkańcy dojdą do wniosku, że otrzymali już od inwestora wszelkie niezbędne informacje, wówczas Rada Gminy podejmie stosowne decyzje – podkreśla przewodniczący Rady Gminy Masłowice Mariusz Sarna.

Z decyzji o dodatkowych konsultacjach cieszą się również władze gminy Masłowice.

- Cieszę się, że ta sprawa została oddalona w czasie. My, jako gmina jesteśmy zobligowani do tego, żeby przeprowadzić procedury, natomiast nie możemy walczyć z mieszkańcami – mówi wójt Bogusław Gontkowski.

Kopalnia wapienia miałaby powstać na terenie o powierzchni ok. 60 hektarów.

Więcej o:
gmina masłowice kopania wapienia decyzja kopalnia wapienia rada gminy masłowice
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE