Debaty Klubu Myśli Prospołecznej w I LO w Radomsku

Debaty Klubu Myśli Prospołecznej w I LO w Radomsku Fot. I LO w Radomsku

Tuż po zakończeniu ferii zimowych dwie debaty zorganizowali członkowie Klubu Myśli Prospołecznej, działającego w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku.

Pierwsza z debat, to dyskurs panelowy ph. „Współczesne formy organizacji społeczeństwa". W roli głównej wystąpili paneliści (uczniowie klasy IE „europejskiej”):

• Konrad Koch, jako specjalista w zakresie społeczeństwa masowego,
• Marcel Kociniak, jako ekspert w zakresie społeczeństwa informacyjnego,
• Kacper Górnik, specjalista ds.marketingu, ekspert w dziedzinie społeczeństwa konsumpcyjnego,
• Jan Nowakowski, jako ekspert w zakresie społeczeństwa otwartego,
• Celina Sarna, jako ekspertka w zakresie społeczeństwa globalnego,
• Wiktoria Stefańczyk, jako specjalistka w kwestii społeczeństwa postindustrialnego.

Wskazane zostały wady i zalety każdego ze społeczeństw oraz dokładnie omówione zagadnienia teoretyczne wybranych typów społeczeństw.

Druga debata, tym razem debata w stylu akwarium, poświęcona została negatywnemu wpływowi palenia papierosów i e-papierosów na zdrowie i życie. Tematem przewodnim członkowie Klubu uczynili słowa Króla Jakuba I: „Palenie papierosów - nieprzystojne dla oka, nienawistne dla nosa, szkodliwe dla mózgu i niebezpieczne dla płuc”.

W roli głównej wystąpiły, wcielając się w rolę specjalistów, edukatorów i naukowców, reprezentantki klasy IE:
• Maja Balas, Aniela Frankowska, Amelia Grochowska, Zosia Marszałek, Weronika Nitecka, Kasia Piechowicz i Julia Soluch.

Wskazane zostały przyczyny palenia papierosów i e-papierosów oraz potencjalne skutki. Pojawiły się także dokładne wyniki badań naukowych, potwierdzające tezę, że „palenie szkodzi zdrowiu i życiu”.

Wyjaśnienie: Debata w stylu „akwarium”. Osoby siedzą w kręgu i prowadzą główną dyskusję na wybrany temat. Pozostałe osoby tworzą kolejny krąg wokół dyskutujących, analizują przebieg debaty, argumentację, zachowanie, ogólny przebieg dyskusji. Moderator stara się za bardzo nie ingerować w jej przebieg. Dyskusja metodą „akwarium” służyć ma przede wszystkim wzajemnemu uczeniu się, doskonaleniu umiejętności dyskutowania.

Informacja: I LO w Radomsku

Więcej o:
Debaty Klubu Myśli Prospołecznej w I LO w Radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE