Debata w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego

Debata publiczna na temat planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego kolejnej dzielnicy Radomska odbędzie się we wtorek 17 stycznia w Urzędzie Miasta.

Debata publiczna na temat planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego kolejnej dzielnicy Radomska odbędzie się we wtorek 17 stycznia w Urzędzie Miasta.

Będzie ona dotyczyła rejonu ulic Inwestycyjnej, Zachodniej, św. Rocha, Kochanowskiego do zachodniej obwodnicy miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

To już kolejna debata przeznaczona dla tej części Radomska. Wyłożony w Urzędzie Miasta plan, zaprezentowany podczas wtorkowej debaty, zawiera większość zmian zaproponowanych przez mieszkańców. Plan na terenów położonych w rejonie ulic Inwestycyjnej, Zachodniej, św. Rocha i Kochanowskiego do zachodniej obwodnicy Radomska zakłada przeznaczenie większości terenu pod budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług. Przewidziano w nim także sferę zieleni izolacyjnej, która powstanie wzdłuż zachodniej obwodnicy miasta.

Więcej o:
plan zagospodarowania inwestycyjna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE