Czynsze w spółdzielniach coraz droższe. Jak jest w Radomsku?

Czynsze w spółdzielniach coraz droższe. Jak jest w Radomsku? Fot. google maps

Coraz więcej Polaków otrzymuje od spółdzielni pisma z podwyżkami czynszów za ich mieszkania. My największe spółdzielnie mieszkaniowe w Radomsku zapytaliśmy o podwyżki. Jak na razie odpowiedziała nam Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dwunastka".

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Dwunastka" 80 proc. lokali jest w pełni opomiarowana, a to ma duży wpływa na wysokość czynszu, gdyż mieszkańcy mogą oszczędzać. Na wysokość czynszu wpływać będzie nie tylko powierzchnia lokalu, ale najbardziej ilość zużywanych mediów, gdyż one drożeją najbardziej.

- 100 proc. lokali pobiera energię cieplną w postaci ciepła systemowego z ciepłowni miejskiej, która zużywana jest do ogrzania lokali i do podgrzania ciepłej wody. Koszt GJ energii cieplnej od X 2021 r. (początek sezonu grzewczego) do chwili obecnej wzrósł o 77 proc., wzrosły także opłaty zmienne i stałe związane z przesyłaniem energii cieplnej. Koszt energii cieplnej ma decydujący wpływ na wzrost czynszu w analizowanym okresie od 2021 r. do chwili obecnej – tłumaczy Waldemar Kazimierczak, prezes zarządu.

I jak tłumaczy prezes, Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na wzrost cen energii, a jeśli chodzi o jej zużycie to dołożono wszelkich starań aby było jak najniższe. Wszystkie bloki poddane zostały termomodernizacji, stosowane są systemy czujników, które regulują dopływ ciepła w zależności od temperatury otoczenia.

- Oczywiście można myśleć w przyszłości o jeszcze lepszej, nowszej automatyce, ale to wymaga nakładów inwestycyjnych oraz kosztów specjalistów, którzy będą ją konserwować – dodaje Waldemar Kazimierczak.

Drugim w kolejności składnikiem czynszu o największym procentowym wzroście jest energia elektryczna zużywana do części wspólnych i oświetlenia terenu. Wzrost stawki w Spółdzielni nastąpił od 2021 r. do chwili obecnej (red. o taki zakres lat pytaliśmy) o bez mała 54 proc., jednak udział kosztów energii elektrycznej w czynszu jest stosunkowo nieduży. Bloki Spółdzielni nie posiadają wind. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zastosowano lampy ledowe z czujnikami ruchu do oświetlenia części wspólnych (klatki schodowe), podobnie lampy ledowe stosowane są do oświetlenia terenów zewnętrznych.

Stosunkowy wysoki procentowy wzrost występuje przy zakupie różnego rodzaju materiałów budowlanych i usług, który spowodowany jest nie tylko inflacją, ale np. nadmiernym popytem na stal. To doprowadziło do wzrostu - w analizowanym okresie - stawki za utrzymanie węzłów cieplnych o 33 proc. Udział kosztów utrzymania węzłów w czynszu jest jednak relatywnie nieduży tj. na poziomie kosztów energii elektrycznej.

- Ostatnim parametrem, który wpływa na wzrost czynszów w analizowanym okresie, jest wzrost płacy minimalnej, która w 2021 r. wynosiła brutto 2 800 zł a obecnie 3 490 zł, co stanowi wzrost o 25 proc. To przekłada się razem ze wzrostem cen materiałów i usług na wzrost kosztów administracji o 28 proc. Mając to wszystko na uwadze możemy dopiero spróbować odpowiedzieć na zasadnicze pytanie zadane przez Redakcję ile wynosił w 2021 r. i ile wynosi obecnie oraz jaki jest wzrost procentowy tych czynszów w naszej Spółdzielni. Odpowiedź nie jest prosta, gdyż czynsze dla lokali w pełni opomiarowanych są wyższe w okresie grzewczym tj. od października do kwietnia, a niższe od maja do września kiedy odchodzi ogrzewanie lokali – komentuje prezes.

Wyliczenia:

Przyjmujemy zatem założenie, że bierzemy pod uwagę okres grzewczy oraz ustalamy szacunkowe zużycie mediów dla lokalu o powierzchni 34 m2 i dla lokalu 62 m2 przy kolejnym założeniu, że w lokalu o pow. 34 m2 zamieszkuje rodzina dwuosobowa, a w lokalu większym rodzina trzyosobowa.

Przy takich założeniach czynsze:

dla lokalu 34 m2 wynoszą:
2021r. - 329 zł
2022r. - 418 zł
obecnie - 448 zł

dla lokalu 62 m2 czynsze wynoszą:
2021r. - 627 zł
2022r. - 808 zł
obecnie - 852 zł

W obu przypadkach wzrost czynszu obecnego w stosunku do roku 2021 wynosi około 36 proc. Największy wzrost wystąpił w 2022 r. głownie z powodu wzrostu kosztów ogrzewania. Kwoty wyliczonych czynszów są tylko przykładowe i mogą odbiegać od przyjętych założeń. Wzrost liczby mieszkańców lokalu będzie przekładał się np. na wysokość opłat za wywóz śmieci oraz na ilość zużywanych mediów, podobny wpływ będą miały preferencje mieszkańców. Jedni będą preferować niższą inni wyższą temperaturę w lokalu a to wpłynie na wysokość zużytej energii. W czynszu często niektórzy mieszkańcy mają dodatkowe opłaty za najem dodatkowego pomieszczenia piwnicznego czy indywidualne ubezpieczenie lokalu, które jest dobrowolne.

- Tych parametrów nie braliśmy pod uwagę, w niektórych indywidualnych przypadkach czynsz może obecnie dla większego 62 m2 lokalu przekroczyć jeden tysiąc zł – mówi nam Waldemar Kazimierczak, prezes zarządu „Dwunastki”.

Więcej o:
Jak radomszczańskie spółdzielnie radzą sobie z podwyżkami? Podwyżki spółdzielnie mieszkaniowe Dwunastka Radomsko spółdzielnia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE