Czym jest RRSO i dlaczego może być ono takie wysokie?

Czym jest RRSO i dlaczego może być ono takie wysokie?

Obowiązkiem firm pożyczkowych udzielających między innymi pożyczek bez BIK, jest ujawnianie w ofercie prezentowanej klientowi wysokości RRSO, czyli Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania zobowiązania. Czym ona jest?

RRSO - istotny parametr oferty pożyczkowej

RRSO jest wskaźnikiem określającym całkowity, rzeczywisty koszt pożyczki, w tym chwilówek bez BIK. Rozwinięciem skrótu jest pojęcie Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania, dlatego wskaźnik podawany jest w wartościach procentowych. Nie można go utożsamiać z oprocentowaniem zobowiązania pożyczkowego, które jest limitowane przez odpowiednie przepisy prawa.

Limit maksymalnego oprocentowania pożyczek i kredytów udzielanych na polskim rynku finansowym od 1 stycznia 2016 roku wynosi tyle, co dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Aktualnie jest to więc oprocentowanie rzędu maksymalnie 10 proc. w skali roku.

Dlaczego RRSO może wynosić kilka tysięcy procent?

Wskaźnik RRSO uwzględnia nie tylko wysokość oprocentowania zobowiązania pożyczkowego, ale również i inne koszty, jakie się z nim wiążą. W niektórych przypadkach może wynieść rzeczywiście kilka tysięcy procent, co daje jasną informację dla pożyczkobiorcy, że rzeczywisty koszt danej pożyczki chwilówki w skali roku może przekraczać jej wartość wielokrotnie. Zobacz więcej na stronie  https://ocenbank.pl

RRSO należy traktować jak wypadkowy wskaźnik kosztu pożyczki i miernik, który pozwala porównywać ze sobą różne oferty chwilówek lub kredytów. Uwzględnia on kapitalizację odsetek, wartość pieniądza w czasie, wysokość oprocentowania zobowiązania, okres trwania umowy pożyczkowej oraz wszystkie opłaty, jakie poniesie pożyczkobiorca przy spłacie pożyczki. RRSO nie uwzględni przy tym opłat, które zapłaci klient, jeśli będzie chciał wydłużyć okres spłaty pożyczki lub jej nie ureguluje w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej. Nie musi też uwzględniać ubezpieczenia pożyczki, choć często warunkiem jej zaciągnięcia będzie zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej.

Artykuł przygotowany przez https://www.hoope.io

Więcej o:
fot. ilustracyjne
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE