Czy ta budowa kiedyś się skończy? – zastanawiają się mieszkańcy Radomska

Czy ta budowa kiedyś się skończy? – zastanawiają się mieszkańcy Radomska

Wiele lat temu przy ulicy Piastowskiej w Radomsku rozpoczęła się budowa budynku. Została jednak przerwana. Należący do prywatnego właściciela obiekt jest nieużytkowany. Mieszkańcy osiedla zauważają, że budynek ten stanowi lokum dla osób bezdomnych, a w okresie letnim jest to miejsce libacji alkoholowych. Zastanawiają się, czy istnieją przepisy, które mogłyby zobowiązać właściciela nieruchomości do ukończenia budowy.

Radomszczanie zastanawiają się, czy istnieją przepisy, które mogłyby zobligować właściciela budynku do zakończenia inwestycji. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Radomsku.

- Pozwolenie na budowę nie jest decyzją o charakterze nakazowym, a co za tym idzie nie wiąże się z nakazem zakończenia rozpoczętej budowy. To zależy od woli inwestora, który jednak musi działać w granicach prawa, czyli m.in. dbać o to, aby budynek nie stanowił zagrożenia dla życia lub zdrowia. Starosta powiatu nie ma prawnych narządzi, aby zobowiązać inwestora do zakończenia budowy obiektu, na który wydane zostało pozwolenie na budowę – wyjaśnia Wioletta Bąk-Kempa, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Z pytaniami zwróciliśmy się również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku.

- Brak jest w ustawie Prawo budowlane przepisu, który nakazywałby inwestorowi dokończenie budowy, bądź wskazującego, w jakiem terminie budowa ma się zakończyć. Uzyskanie pozwolenia na budowę upoważnia inwestora do wykonywania określonych robót budowlanych zgodnie z wydaną decyzją oraz zatwierdzonym projektem budowlanym. Brak jest także przepisu, na podstawie którego nakłada się obowiązek rozbiórki budynku, którego budowa cały czas trwa. Formalnie uznać należy, że omawiany obiekt jest cały czas w budowie – tłumaczy Konrad Wojtania, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku.

Inspektor w 2019 roku podjął interwencję dotyczącą budynku przy ul. Piastowskiej. Zobowiązał właściciela obiektu do odpowiedniego zabezpieczenia terenu nieruchomości.

- Wówczas inwestor dokonał poprawy stanu ogrodzenia, celem zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich – mówi Konrad Wojtania.

Więcej o:
radomsko budynek ulica piastowska radomsko budowa nadzór budowlany
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE