Czujniki monitorują jakość powietrza w pow. radomszczańskim

Czujniki monitorują jakość powietrza w pow. radomszczańskim

Dziewięć nowych czujników bada jakość powietrza w kilku gminach powiatu radomszczańskiego.

Powiat Radomszczański wystąpił do poszczególnych Gmin leżących na jego terenie z zapytaniem dotyczącym chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie czujników powietrza i prowadzenia jego monitoringu. Zgodnie z jego założeniami, Powiat zobowiązał się do pokrycia kosztów zakupu odpowiednich sensorów, a Gminy do ponoszenia co miesięcznej opłaty abonamentowej oraz opłacania mediów związanych z funkcjonowaniem instalacji pomiarowych.

Na udział w projekcie zdecydowały się następujące gminy: Gmina Kamieńsk – 5 czujników, Gmina Przedbórz – 1 czujnik, Gmina Dobryszyce –1 czujnik, Gmina Kodrąb –1 czujnik, Gmina Masłowice –1 czujnik.

Firma Beskid Instruments po zakończeniu procedury przetargowej bezzwłocznie przystąpiła do montażu czujników w lokalizacjach wskazanych przez gminy po konsultacjach z pracownikami starostwa. W ich wyniku ustalono, że wskazane jest, aby montować je na terenie szkół, przedszkoli lub obiektów użyteczności publicznej tak, aby umożliwić przeprowadzenie wśród uczniów szkół lekcji związanych z tematyką niskiej emisji.

Lokalizacje czujników: Budynek Urzędu Gminy w Kodrębie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach, Budynek Szkoły w m. Strzelce Małe, Przedszkole w Przedborzu, Szkoła Podstawowa w Kamieńsku, Stacja Ujęcia Wody w Kamieńsku, Szkoła Podstawowa w Gorzędowie, Świetlica Wiejska w Barczkowicach, Świetlica Wiejska w Pytowicach.

Do pomiaru stężeń pyłów zawieszonych PM 10, PM 2.5 oraz PM 1.0 (pyły zawieszone) wykorzystano technologie laserową - zastosowany przechwytuje rozproszone światło wiązki laserowej, która powstaje wskutek zderzenia tej wiązki z malutkimi cząsteczkami pyłów  w powietrzu.

Całość przelicza w czasie rzeczywistym wbudowany mikroprocesor. Dzięki takiemu rozwiązaniu czujniki reagują na zmiany stężeń praktycznie natychmiast, co gwarantuje, że informacja docierająca do użytkownika jest aktualna. Oprócz tego czujnik pełni funkcje stacji pogodowej.

Wyniki pomiarów sprawdzić można poprzez:

- beskidinstruments.com/mapa

- Aplikacje internetowe – m. in. Kanarek

- Wyniki pomiarów z czujników na terenie Radomska  strona i aplikacja airly

Więcej o:
czujniki czadu pomiary czadu czujniki jakości powietrza
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE