Cztery szanse na staż od PUP w Radomsku

Cztery szanse na staż od PUP w Radomsku

Radomszczański Powiatowy Urząd Pracy, w pierwszym półroczu 2021 roku, organizuje cztery nabory na staż.

Harmonogram nabór wniosków o zorganizowanie stażu – pierwsze półrocze 2021 r.

8 - 12 marca 2021 r.

6 - 9 kwietnia 2021 r.

6 - 14 maja 2021 r.

7- 11 czerwca 2021 r.

Planowane staże realizowane będą: w ramach środków Funduszu Pracy; w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)”, w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” osoby po 50 roku życia; kobiety; osoby niepełnosprawne; osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania, w zakładce Dla Pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy, pokój 25). Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 44 683 73 55 do 58 wew. 12.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zastrzega sobie możliwość odstąpienia od naborów w przypadku wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację staży w 2021 r.

Więcej o:
pup pup radomsko mikropożyczka pożyczka radomsko wnioski pup radomsko wsparcie pup staż radomsko staż pup
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE