„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS Fot. pixabay.com

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie wypłatę tzw. „czternastej emerytury”.

Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności.

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

1 338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2 900 zł,
1 338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2 900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2 900 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4 188,44 zł, nie otrzyma „czternastej emerytury”.

Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

„Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Poza składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

Więcej o:
emerytury krus krus radomsko waloryzacja rent i emerytur
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE