Człowiek odpowiada za 90 procent pożarów w lesie

Człowiek odpowiada za 90 procent pożarów w lesie Fot. M. Kołaczkowski

Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia. To człowiek odpowiada za ponad 90 procent lasów.

- Aby uniknąć pożarów w lasach, apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego - mówi Piotr Szymocha zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Radomsko. 

- W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, a także wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi – przypomina gość portalu Radomsko24.pl.

Rozmowa z Piotrem Szymochą  zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Radomsko na portalu Radomsko24.pl w środę  14 czerwca o godzinie 19.45.

Więcej o:
w temacie irek staszczyk piotr szymocha
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE