Coraz mniej osób oczekujących na mieszkania socjalne w Radomsku

Coraz mniej osób oczekujących na mieszkania socjalne w Radomsku Fot. pixabay.com

W Radomsku coraz mniej osób oczekuje na przydział mieszkań socjalnych. Z czego to wynika? Dopytywała podczas czerwcowej sesji radna Rady Miejskiej, Wioletta Pal.

W 2016 roku na mieszkania socjalne oczekiwało w Radomsku 118 osób, w 2021 r. – 55.

Jak wyjaśnia wiceprezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku, Magdalena Stępień, z każdym rokiem zmniejsza się ilość osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego z zasobów Gminy Miasta Radomsko. Jest to w pewnym stopniu spowodowane zmniejszającą się ilością wniosków, jakie wpływają do siedziby TBS. Od roku 2019 ich liczba spada. W 2018 roku złożono 96 wniosków na komisję a już w następnym 70, w roku 2020 - 64 wnioski. W tym roku do zaopiniowania przez członków SKM wpłynęło zaledwie 29 wniosków. Termin ich składania upływa z dniem 31 sierpnia.

- Spadek ilości wniosków to zapewne skutek poprawy sytuacji finansowej mieszkańców Miasta Radomsko, którzy uzyskując pomoc w postaci świadczenia 500+ mają większe szanse na wynajęcie mieszkania o lepszym standardzie na wolnym rynku. Wynajmując z kolei lokale w rejonie ulic: Jagiellońska, Piastowska, Leszka Czarnego, Tysiąclecia, Mila czy Brzeźnicka, rodziny mają niewielkie szanse na uzyskanie pozytywnej opinii członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a tym samym na umieszczenie na liście osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego. Jednym z kryteriów uprawniających do otrzymania lokalu komunalnego z zasobów Miasta Radomsko są bowiem trudne warunki mieszkaniowe – mówi Magdalena Stępień, wiceprezes TBS w Radomsku.

Jak wynika z ilości składanych ofert najmu, rosną oczekiwania mieszkańców odnośnie standardu lokalu, jaki chcą otrzymać od Miasta Radomsko. Wnioskodawcy są zainteresowani najmem lokalu o niskim czynszu przy wysokim standardzie mieszkania. Należy jednak pamiętać, że zasoby komunalne to w dużej mierze stare, przedwojenne kamienice, które różnią się od standardów mieszkań w blokach. Otrzymując świadczenie wychowawcze, które nie jest zaliczane do dochodu gospodarstwa domowego, rodziny mają większe możliwości poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej wynajmując lokale od osób prywatnych.

- Na ilość przydzielonych lokali komunalnych ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest ilość odzyskiwanych rocznie mieszkań, jak również ich stan techniczny. Im większy nakład finansowy na remont danego lokalu, tym późniejsze jego zasiedlenie. TBS w zakresie działalności dotyczącej zarządzania zasobami mieszkaniowymi dzierżawionymi od Gminy Miasta Radomsko wykonuje siłami własnymi i zewnętrznymi prace remontowe i konserwacyjne dla utrzymania lokali w zadawalającym standardzie – wyjaśnia Magdalena Stępień.

Jak wynika z tabeli najwięcej przydziałów mieszkań oraz zamian lokali nastąpiło w 2018 roku. Jest to spowodowane zakończeniem kilku inwestycji budowlanych.

Na początku 2018 roku ukończono remont kamienicy przy ul. Fabianiego 24, gdzie do użytku oddano 6 lokali z miejskim centralnym ogrzewaniem. W grudniu 2018 r. do użytku został oddany budynek przy ul. Św. Rozalii 1A z 18 lokalami komunalnymi o średniej powierzchni użytkowej 38,64 m² łącznie 695,46 m². W budynku przy ul. Św. Rozalii 1A 10 rodzin otrzymało przydział z listy najmu socjalnego. Pozostałe lokale zostały zasiedlone przez najemców lokali komunalnych, którzy zajmowali i zamiana poprawiła warunki mieszkaniowe rodziny.

Zarząd TBS podkreśla, że oprócz remontów i budowy nowych mieszkań władze Miasta Radomsko prowadzą również politykę zwiększania zasobów poprzez zakup lokali.

W maju 2016 r. Miasto Radomsko zakupiło 3 lokale mieszkalne w kamienicy przy ul. Żeromskiego 4 a we wrześniu 2018 r. powiększone zostały zasoby komunalne o kolejnych 6 lokali przy ul. Reymonta 25A.

- W 2020 r. zmniejszyła się zarówno ilość składanych ofert najmu, jak i przyjętych propozycji. Było to spowodowane ograniczeniami, jakie nałożyła na Zarządcę pandemia Covid-19. Pomimo ograniczeń Spółka w zakresie zarządzania nieruchomościami należącymi do Gminy Miasta Radomska przeprowadziła w 2020 roku kompleksowe remonty lokali mieszkalnych przy ul.: Zgoda 13, Przedborska 1, Przedborska 14. Reymonta 58, Krasickiego 14 i Fabianiego 46 – tłumaczy M. Stępień.

W czerwcu 2021 r. spółka TBS rozpoczęła realizację I edycji Programu „Wyremontuj-zamieszkaj”. Jest on skierowany do rodzin umieszczonych na liście przydziału lokalu mieszkalnego oraz najemców lokali mieszkalnych, stanowiących zasób Gminy Miasta Radomsko, którzy chcą poprawić swoje obecne warunki mieszkaniowe. Osoby zainteresowane taką formą pomocy deklarują, iż wykonają we własnym zakresie i na własny koszt remont danego mieszkań lub jego obniżkę. bez możliwości zrekompensowania poprzez zwolnienie z czynszu.

- W pierwszej edycji spółka TBS wytypowała pięć lokali do remontu. Osoby zainteresowane mogły zapoznać się ze stanem technicznym lokali a następnie złożyć wniosek o ich remont. Taka forma pomocy skierowana do mieszkańców Miasta Radomsko w pewnym stopniu pomoże efektywnej realizować podjęte przez spółkę TBS zobowiązania, takie jak: listy przydziału czy zamiany mieszkań – mówi Magdalena Stępień.

Gmina Miasta Radomsko planuje budowę kolejnych mieszkań komunalnych. Na działkach w rejonie ul. Pana Tadeusza w ciągu najbliższych kilku lat zostaną wybudowane 3 budynki mieszkalne wielorodzinne. w których powstanie min. 60 mieszkań pod wynajem. Spółka TBS będzie inwestorem zastępczym. działającym w imieniu Gminy Miasta Radomsko. W czerwcu została już podpisana umowa o zastępstwo inwestycyjne.

Więcej o:
radomsko tbs radomsko mieszkania socjalne oczekiwanie na mieszkanie socjalne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE