Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła

Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła Fot. CEEB

30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia obowiązkowej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków.
Deklarację musi złożyć każdy właściciel / zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła.

Zgodnie z przepisami ustalone zostały następujące terminy składania deklaracji:

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia tego źródła.

Istnieją dwa sposoby złożenia deklaracji:

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl,

w formie papierowej: https://www.ceeb.gov.pl/wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Więcej o:
Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE