Coraz cieplej i lepiej

5 października dopięto wszystkie formalności związane z przebudową kotła ciepłowni miejskiej z WR-10 na model WR-10 EM oraz remontem magistrali ciepłowniczej. Suma jaką pochłonie inwestycja... ››

5 października dopięto wszystkie formalności związane z przebudową kotła ciepłowni miejskiej z WR-10 na model WR-10 EM oraz remontem magistrali ciepłowniczej.


Suma jaką pochłonie inwestycja wynosi 3.345.000.00. Działania będą możliwe dzięki pożyczce z WFOŚiGW w wysokości 2.820.000,00 złotych.
Dokumenty ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosporadki Wodnej podpisywali Andrzej Czapla – Z-ca Prezesa Zarządu oraz Bohdan Cezary Dzierżek – Z-ca Prezesa Zarządu natomiast formalności z ramienia miasta dopełniał Wiesław Kamiński – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, który koordynuje przebieg prac.


Podjęte działania są elementem szerokiego projektu modernizacji ciepłownictwa centralnego na terenie Radomska. We wrześniu tego roku w łódzkim odziale funduszu pojawił się wniosek o promesę o dofinansowanie nowatorskiego w naszym województwie projektu „Modernizacja Ciepłowni Rejonowej w Radomsku polegająca na budowie źródła ciepła bazującego na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego”.


Zakończenie prac nad projektem zaowocuje większą wydajnością ciepłowni, jak i pozwoli wyłączyć piece węglowe w okresie letnim, zmniejszając zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem węgla.
Przewiduje się wydać na cale przedsięwzięcie 12.419.00,00. Pożyczka na ten cel z WFOŚiGW wynosi   8.869.000,00. Z dobrodziejstwa przeprowadzanych zmian będziemy mogli cieszyć się już w czerwcu 2013 roku.


Dodatkowo dzięki zdobytym bezzwrotnie funduszom z RPO Województwa Łódzkiego poprawione zostaną warunki ogrzewania  dla ulic Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego. Wysokość dotacji wynosi  533.000,00 zł a całościowy koszt renowacji na tych ulicach jest szacowany na 1.565.000,00 zł. Plan realizacji przypada na 2013 rok.


Wszystkie te inwestycje są realizowane w ramach szerokiego planu PGK Sp. Z.o.o, który stawia sobie za cel przebudowę całej infrastruktury komunalnej. Wszystkie te zabiegi są niemożliwe bez wsparcia WFOŚIGW w Łodzi, które wspierało Radomsko już w wielu wcześniejszych inwestycjach.


Miejmy nadzieję, że współpraca dalej będzie kwitnąć a wszystkie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w zamierzonym terminie i skutkiem.

Więcej o:
pgk ciepłownia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE