Co z wnioskiem o 500 plus złożonym po 30 czerwca?

Fot. Sebastian Nems

Co z wnioskiem o 500 plus złożonym po 30 czerwca? Ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. O szczegółach mówi nam Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Jeśli złożyli wniosek już w maju – to pieniądze otrzymają do 31 lipca, w czerwcu – do końca sierpnia. Natomiast w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek na kolejny rok świadczeniowy po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus na nowy okres świadczeniowy będą realizowane przez ZUS w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dnia każdego miesiąca.W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej. Termin płatności będzie przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Jeżeli wniosek o 500 plus został rozpatrzony do końca maja termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o 500 plus zostanie rozpatrzony po maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie przekazana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności.

Wniosek o świadczenie 500 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w naszym kraju, składają wniosek tylko przez PUE ZUS. Jest to formularz o symbolu SW-U dedykowany wyłącznie obywatelom Ukrainy.

Wypłata z programu Rodzina 500 plus przekazywana jest w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na wysokość dochodów.

Więcej o:
500 plus rodzina 500 plus zus 500 plus zus wniosek zus
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE