Co warto wiedzieć o mediacji jako narzędziu rozwiązywania konfliktów?

Co warto wiedzieć o mediacji jako narzędziu rozwiązywania konfliktów?

Różnice zdań są w stanie doprowadzić do kłótni i sporów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W momencie gdy obie strony nie widzą przysłowiowej nici porozumienia, warto skorzystać z obiektywnej opinii osoby z zewnątrz, która może być w stanie pogodzić zwaśnione ze sobą strony. Tego typu osobą jest wykwalifikowany mediator, który w obiektywny sposób prowadzi mediacje, pomagając poprawić relacje pomiędzy skłóconymi osobami czy przedsiębiorcami, dążąc do wypracowania konstruktywnego rozwiązania problemu – stosuje przy tym różne techniki, których celem jest uzyskanie pożądanego porozumienia. Mediator bierze udział zwłaszcza w takich negocjacjach, w których interesy stron są sprzeczne. Czym charakteryzują się mediacje i co konkretnie je charakteryzuje? Postanowiliśmy zebrać najważniejsze informacje dotyczące tego rodzaju negocjacji w jednym miejscu.

Mediator i mediacja – charakterystyka metody rozwiązywania konfliktów

Celem mediacji jest zmobilizowanie stron konfliktu do wysłuchania swoich potrzeb oraz wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania. W odróżnieniu od sprawy sądowej czy arbitrażu, uczestnicy mediacji mają bezpośredni wpływ na ustalenie warunków rozwiązania sporu. Żaden mediator nie narusza rozwiązań, lecz nadzoruje przebieg rozmów, by zmierzały one do wyprowadzenia porozumienia pomiędzy obiema stronami konfliktu. Do głównych cech mediacji należy między innymi dobrowolność podjęcia dyskusji wychodząca z obu stron, bezstronność i neutralność mediatora, poufność oraz akceptowalność rozwiązań. Mediator czuwa nad procedurą całego procesu wypracowania porozumienia; skłania do tego, by skłócone osoby wysłuchały swoich argumentów oraz zastanowiły się nad nimi. Wykorzystanie mediacji jest możliwe w niemalże każdej sprawie, w której dwie strony nie mogą dojść do porozumienia. Na stronie adwokatchojka.pl możliwe jest pobranie dokumentów informacyjnych dotyczących postępowań mediacyjnych w sprawach cywilnych, karnych, a także o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich. Warto wiedzieć, że w rzeczywistości istnieją dwa rodzaje mediacji:

  • pozasądowe w grupie tego rodzaju mediacji znajdują się między innymi mediacje gospodarcze, rodzinne, pracownicze, szkolne, oświatowe czy społeczne; tego rodzaju mediacje mogą realizowane zarówno jako metody działania organu, a także sposób wypracowywania rozstrzygnięcia danej sprawy;
  • sądowe takie mediacje stanowią rozmowy w celu rozwiązania sporu realizowane w oparciu o kodeksy; mediacje sądowe są prowadzone na podstawie postanowień sądu wydanego z urzędu bądź na wniosek każdej ze stron.

W jakim przypadku nie prowadzi się mediacji?

Mediacji nie prowadzi się w momencie, gdy są wydał postanowienie o skierowaniu stron mediacji, a jedna z nich w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji, nie wyraziła na nią zgody. Jest to zgodne z jedną z podstawowych zasad mediacji, która mówi o dobrowolności mediacji. Strona musi świadomie wyrazić zgodę na mediację, nie mogąc pozostawać pod żadną presją ze strony sądu bądź jakiejkolwiek osoby. Warto wiedzieć, że stały mediator jest w stanie odmówić prowadzenia mediacji wyłącznie z ważnych powodów, o których zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obie strony (w przypadku mediacji sądowych, mediator musi powiadomić również sąd). Takim powodem może być choroba mediatora, niemożność prowadzenia mediacji z powodu dużej liczby aktualnie prowadzonych spraw czy faktu, że dana sprawa nie nadaje się do mediacji. Chojka Adwokaci to jedna z kancelarii, która posiada w swoim zespole profesjonalnego mediatora. Warto szukać osób doświadczonych, o profesjonalnym podejściu do nawet najdelikatniejszych spraw; wybór mediatora nigdy nie powinien być przypadkowy.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE