Co dalej z pogotowiem w Radomsku?

Co dalej z pogotowiem w Radomsku?

Dwa lata temu z radością ogłaszano powrót ,,pogotowia ratunkowego” pod skrzydła radomszczańskiego szpitala. Cieszono się z zakupu nowych karetek i zatrudnienia profesjonalnych ratowników. Przyszłość stanęła jednak ,,pod znakiem zapytania”. Pojawiły się informacje, że obecna forma organizacyjna ratownictwa medycznego obowiązywać ma jedynie do 30 czerwca tego roku.

Utrata świadczenia usług Zespołów Ratownictwa Medycznego spowoduje dla mieszkańców naszego powiatu znaczne ograniczenie kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego. Te usługi świadczył będzie inny zewnętrzny podmiot (tak było, gdy usługi świadczyła firma Falck), natomiast Szpitalny Oddział Ratunkowy, będący częścią ratownictwa medycznego, pozostanie w strukturze Szpitala Powiatowego w Radomsku. Takie rozdzielenie usługi, która powinna być kompleksowo realizowana przez jeden podmiot, odbije się z pewnością negatywnie na jej jakości, a w konsekwencji na bezpieczeństwie mieszkańców powiatu radomszczańskiego w zakresie dostępności do tych świadczeń.

-Utrata ,,pogotowia” musi przełożyć się dla szpitala również na konkretną, wymierną stratę finansową - utratę przychodów z tytułu realizacji tych usług. Wobec stanowiska Wojewódzkiej Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi konieczne staje się więc podjęcie wszelkich możliwych działań faktycznych i prawnych mających na celu utrzymanie w strukturach Szpitala Powiatowego w Radomsku Zespołów Ratownictwa Medycznego. Chodzi bowiem o zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwie najlepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych w tak newralgicznym zakresie, jak ratownictwo medyczne

- jednym głosem deklarują dyrekcja Szpitala oraz Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

Problem będzie przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (24 lutego).

- Wyrażamy głęboki niepokój i stanowczą dezaprobatę przeciwko działaniom mogącym zakłócić zasady współdziałania lub utrudnić należyte wykonanie kontraktu na realizację świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego zawartego z Wojewodą Łódzkim

– mówi Starosta Beata Pokora.

Przeciw próbie zrujnowania obowiązujących rozwiązań w zakresie zadań ratownictwa medycznego opowiedzieli się wszyscy dyrektorzy i prezesi szpitali powiatowych będący członkami Konsorcjum działającego na rzecz funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim: w Opocznie, Poddębicach, Radomsku, Wieluniu, Wieruszowie, Tomaszowie, Zduńskiej Woli.


Dwa lata temu z radością ogłaszano powrót ,,pogotowia ratunkowego” pod skrzydła radomszczańskiego szpitala. Cieszono się z zakupu nowych karetek i zatrudnienia profesjonalnych ratowników.

-Szpital został dobrze przygotowany do świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego (na terenie dwóch powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego) i dobrze wywiązuje się z nałożonych zadań, a mieszkańcy objęci są sprawną i fachową opieką medyczną. Co więcej – okazało się, że usługi z zakresu ratownictwa medycznego przynoszą powiatowej jednostce duży zysk

- czytamy w informacji prasowej.

Szpital w Radomsku posiada siedem w pełni wyposażonych ambulansów medycznych, zakupionych w ramach leasingu operacyjnego (5 ambulansów) i przy udziale dotacyjnym Miasta Radomska i Wojewody Łódzkiego (zakup 2 ambulansów). Zorganizował i obsługuje pięć miejsc stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w: Radomsku, Przedborzu, Żytnie, Pajęcznie i Działoszynie. Zatrudnia około 90 ratowników medycznych. Jak zapewnia dyrektor Piotr Kagankiewicz, szpital w Radomsku posiada pełen potencjał kadrowy, sprzętowy i lokalowy do dalszego realizowania usług w zakresie ratownictwa.
Przyszłość stanęła jednak ,,pod znakiem zapytania”.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
pogotowie radomsko radomsko co z pogotowiem nie będzie pogotowia w radomsku co z karetkami w radomsku szpital powiatowy w radomsku szpital radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE