Chcesz mieszkać przy ul. Sadowej 7e w Radomsku? Złóż wniosek

Chcesz mieszkać przy ul. Sadowej 7e w Radomsku? Złóż wniosek Fot. UM Radomsko

Urząd Miasta w Radomsku ogłosił nabór wniosków na najem lokali mieszkalnych w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7e. Właścicielem i administratorem budynku przy ul. Sadowej 7e będzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku.

Przydział lokali mieszkalnych odbywać się będzie na zasadach i według kryteriów ujętych w Uchwale Nr XVI/184/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.

Warunkiem ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w wielorodzinnym bloku przy ul. Sadowej 7 e jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (parter).

Druk wniosku o zawarcie umowy najmu dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomsko i siedzibie Spółki TBS, ul. Kościuszki 12a, 97-500 Radomsko.

Wnioski niekompletne lub złożone poza terminem wyznaczonym na składanie wniosków nie będą rozpatrywane. Gmina poinformuje zakwalifikowanych wnioskodawców o wyniku oceny oraz przekaże administratorowi budynku wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. 

Termin składania wniosków: 9-16 lipca 2020 r.

Więcej o:
radomsko tbs radonsko blok ulica sadowa 7a nabór wniosków
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE