Certyfikat „Zaufanego Pracodawcy”, czy będzie w Radomsku?

Certyfikat „Zaufanego Pracodawcy”, czy będzie w Radomsku?

W Urzędzie Miasta 28 maja odbyło się kolejne spotkanie Rady Gospodarczej powołanej w marcu br. w Radomsku. Na wtorkowym posiedzeniu rozmawiano m.in. o wstępnych propozycjach i założeniach do miejskiego programu wspierania przedsiębiorczości pt. „Zaufany Pracodawca”.

Tytuł „Zaufany Pracodawca” ma zostać przyznany tym firmom, które w sposób szczególny dbają o swoich pracowników, odpowiednio ich wynagradzają, ale i też podnoszą im kwalifikacje. W wytycznych znalazł się również punkt o prowadzeniu przez firmę aktywnych działań socjalnych na rzecz pracowników. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest prezydent Jarosław Ferenc.

- Pomysł wynika z tego, że mamy coraz trudniejszą sytuację na rynku pracy. Do tej pory w Radomsku było duże bezrobocie. Natomiast w tej chwili pracodawcy mają coraz trudniej w znalezieniu dobrego pracownika. I pracownicy, którzy szukają dobrej pracy muszą widzieć, u którego pracodawcy jest warto podjąć zatrudnienie. Taki pracodawca, który uzyska tytuł „Zaufanego Pracodawcy” będzie gwarantem najlepszych warunków do pracy dla pracowników. Życzyłbym sobie aby wszyscy, a przynajmniej większość firm radomszczańskich spełniało te parametry, które zakładamy, czyli te ponad przeciętne
- mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Jednym z kryteriów przystąpienia do programu ma być wynagrodzenie w danej firmie. Padła propozycja aby były to firmy, w których średnie miesięczne wynagrodzenie każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę musi wynosić minimum 130% najniższej krajowej. Ta kwestia będzie jeszcze doprecyzowywana. Jednak jak się okazuje, członkowie Rady, komentowali iż w obecnej chwili nie tylko to jest najważniejsze dla pracowników. Liczy się też stabilizacja, która da im zapewnienie pracy przez dłuższy okresu czasu. To również programy socjalne i społeczne, jak np. dodatkowy program ubezpieczeniowy, możliwość skorzystania z różnego rodzaju usług, czy też możliwość zorganizowania ścieżki rozwoju. To również będzie stanowić kryterium oceny. A weryfikowane to będzie poprzez oświadczenia, które pracodawcy złożą.

Przewodniczący rady Witold Świtkowski mówił o profitach jakie niesie uzyskanie takiego certyfikatu.

- Chodzi o to by promować dobre i rzetelne firmy, uważam że to dobra inicjatywa Urzędu Miasta. Jeśli osiągniemy pułap zaufania, w którym rzeczywiście ten certyfikat będzie miał znaczenie to myślę, że będzie to duży handicap dla firmy wykazując się tym certyfikatem szczególnie w pozyskiwaniu pracowników. W momencie, gdy pracownik szukający tutaj miejsca pracy zobaczy certyfikat i stwierdzi, że on ma swoją wartość i pokrycie w faktach, to będzie to duża wartość dodana dla przedsiębiorców. A dla potencjalnego partnera biznesowego jeszcze większą, bo będzie to świadczyło, że ma do czynienia z firmą o zaufaniu urzędu miasta i społecznym, która w swoich kryteriach kieruje się określonymi standardami
- mówił przewodniczący rady Witold Świtkowski.

Program ma zostać rozszerzony i podzielony na dwie kategorie: dla firm zatrudniających do 10 pracowników i powyżej 10 pracowników.

Tytuł „Zaufanego Pracodawcy”, pozwoli wyróżnić się firmie na lokalnym rynku pracy pod względem dbania o swoich pracowników, którzy są dobrze wynagradzani. Zwycięskie firmy w zamian otrzymają od miasta wsparcie w postaci promocji na stronach miasta, a także możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Starter Radomsko. Certyfikat ma być przyznawany na okres jednego roku. Taki tytuł to również dobra promocja dla samego miasta, bowiem daje szansę wyróżnienia się pośród pozostałych miast w Polsce.

Skład powołanej w marcu Rady Gospodarczej tworzy 28 osób. Jest to organ doradczo-opiniodawczy, którego zakres prac obejmuje takie działania jak: inicjowanie i proponowanie rozwiązań odnoszących się do wzmocnienia rozwoju gospodarczego miasta, współpraca i wymiana informacji na rzecz rozwiązań innowacyjnych i społeczności start-upowych. Rada powołana została również po to by informować prezydenta o sukcesach i problemach sektora przedsiębiorstw na terenie Radomska.

Więcej o:
rada gospodarcza radomsko program zaufany pracodawca konkurs zaufany pracodawca
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE