Budżet Radomska na 2021 rok został uchwalony

Budżet Radomska na 2021 rok został uchwalony Fot. screen

Radni Rady Miasta w Radomsku uchwalili budżet miasta na 2021 rok. Zarówno radni, jak i władze miasta zgodnie podkreślają, że jest to budżet bardzo trudny, ale ambitny.

Jak zauważa skarbnik miasta Mariola Wypych, pomimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa, udało się skonstruować budżet proinwestycyjny.

- Jest to budżet bardzo trudny, ale i ambitny. Jest w nim ujętych wiele inwestycji. Są też zabezpieczone środki dla wszystkich miejskich instytucji, by mogły prowadzić swą działalność zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa – mówi skarbnik, Mariola Wypych.

Przyszłoroczne dochody miasta wyniosą 249 340 485,76 zł, a wydatki 261 016 351,91 zł. Deficyt wyniesie 11 675 866,14 zł i zostanie pokryty z kredytu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 44 mln złotych.

Wśród zadań inwestycyjnych są m.in.: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Reymonta i Al. Jana Pawła II za 2 mln zł, przebudowa ul. Piłsudskiego – 1,5 mln, rozbudowa strefy inwestycyjnej 4,9 mln, rozbudowa ul. Stara Droga (II etap) – 2,4 mln czy rozbudowa ul. Stolarzy – 2,2 mln i rozbudowa układu drogowego Kraszewskiego - św. Rozalii – 8,1 mln zł. Planowana jest także termomodernizacja PSP nr 10 i przedszkola nr 9 – 1,7 mln zł oraz przebudowa boiska przy PSP nr 6 – 1 mln zł. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie uliczne.

Inwestycje jednoroczne: podwyższenie kapitału zakładowego TBS 1,3 mln zł (budowa nowego bloku przy ul. Sadowej), nabycie gruntów – 2 mln zł, wymiana podłogi w strażnicy OSP Stobiecko Miejskie – 15 tys. zł, zakup serwera dla MOPS – 22 tys. zł, zakup konstrukcji do zieleni miejskiej i rezerwowej pompy do fontanny po 15 tys. zł, dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych – 30 tys. zł, zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Kościuszki 3 – 30 tys. zł, modernizacja oświetlenia kortów tenisowych na LED – 27 tys. zł.

POBIERZ PROJEKT BUDŻETU RADOMSKA NA 2021 ROK

- Jest to jeden z najtrudniejszych budżetów. Pandemia koronawirusa zmasakrowała finanse samorządów. Nie wiemy, jakie będą skutki pandemii w przyszłym roku. Musimy również dokładać do oświaty, ponieważ rządowa subwencja nie pokrywa kosztów jej funkcjonowania. Nie możemy jednak zaniechać inwestycji. Pomimo wszystkich trudności udało się skonstruować naprawdę bardzo dobry budżet, za co serdecznie dziękuję pani skarbnik – podkreśla radna, Dorota Sujka.

- Myślę, że mieszkańcy doceniają wysiłek i widzą, że w Radomsku inwestycje realizowane są nie tylko w ścisłym centrum miasta, ale również w dzielnicach peryferyjnych – dodał przewodniczący Rady Miasta, Rafał Dębski.

Budżet chwalili nie tylko radni koalicyjni, ale i opozycyjni.

- Jestem pełen obaw, czy ten budżet uda się w pełni zrealizować, ponieważ nie wiemy, jak się rozwinie pandemia. Muszę jednak przyznać, że jest to dobry budżet. Dlatego klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie przeciwny temu budżetowi – powiedział radny Tadeusz Kubak.

Za przyjęciem przyszłorocznego budżetu Radomska zagłosowało 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu (radni PiS oraz radna niezależna Wioletta Pal).

- Dziękuję za ciepłe słowa i przyjęcie budżetu. Dziękuję zarówno radnych koalicyjnym, jak i opozycyjnym. Chcemy podnosić komfort życia mieszkańców, dlatego inwestujemy w różne dziedziny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki czemu inwestycji będzie jeszcze więcej – mówił prezydent Radomska, Jarosław Ferenc.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko budżet miasta 2021 budżet radomska sesja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE