Budżet Obywatelski w Radomsku: ile złożono projektów?

Budżet Obywatelski w Radomsku: ile złożono projektów? Fot. UM Radomsko

18 września 2022 r. zakończyło się składanie przez mieszkańców Radomska projektów w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego.

W 7. edycji BO złożono 32 projekty. Obecnie, zgodnie z przyjętym regulaminem w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, trwa weryfikacja formalna złożonych projektów. W przypadku stwierdzenia braków na etapie weryfikacji formalnej projektodawcy będą mogli uzupełnić swoje projekty.

W terminie do 30 września 2022 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji 7. edycji BO poznamy listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Więcej o:
radomsko budżet obywatelski 2022 projekty projekty budżet obywatelski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE