Budżet Obywatelski w Radomsku: do 12 września trwa nabór wniosków

Budżet Obywatelski w Radomsku:  do 12 września trwa nabór wniosków

Do 12 września można składać wnioski projektów do II edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku. Kwota środków przeznaczona na tegoroczną edycję wynosi 1 mln zł.

Dla przypomnienia podajemy kilka ważnych informacji:

1. Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Radomska, który ukończył 16 lat. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
2. Dla wyrównania szans poszczególnych części Radomska, miasto zostało podzielone na cztery obszary, w których będą realizowane zwycięskie projekty. W każdym z czterech obszarów zostaną przeprowadzone inwestycje, bądź działania, które najbardziej spodobają się radomszczanom, aż do osiągnięcia łącznej wartości 250 tys złotych.
3. Mieszkaniec Radomska, który chce zmienić swoje najbliższe otoczenie, ma pomysł na sposób spędzania  czasu wolnego wspólnie z sąsiadami, znajomymi, czy innymi mieszkańcami miasta, może zgłosić swój projekt także w innym obszarze, niż ten, w którym mieszka. Aby mógł on być zrealizowany, musi zostać złożony na odpowiednim wniosku. Wszystkie niezbędne wnioski i dokumenty są do pobrania w TYM MIEJSCU.

Dodatkowo pomysłodawca  na wskazanym wyżej formularzu, musi dołączyć listę poparcia co najmniej 30 mieszkańców.  Sam wnioskodawca nie może podpisać się pod swoim projektem.

UWAGA!

Ważne będą podpisy tylko tych radomszczan, którzy mieszkają w obszarze, w którym będzie mógł być zrealizowany projekt.

4. Jeśli zgłoszony projekt będzie związany z umiejscowieniem, bądź skorzystaniem z czyjejś własności, to pomysłodawca musi dołączyć do wniosku zgodę na użyczenie bądź dysponowanie terenem, bądź własnością, podpisaną przez właściciela lub zarządcę, który jest do tego uprawniony.

5. Wnioski można złożyć do 12 września br.:
  - poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: www.bo.radomsko.pl - do 12 września do godz. 23:59,
  - wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl - do 12 września do godz. 23:59,
  - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w urzędzie miasta, do 12 września do godz. 15:30.

Więcej o:
budżet spotkania mieszkańcy głosowanie urząd miasta budzet obywatelski bo
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE