Budżet obywatelski staje się faktem

Od 2016 roku w Radomsku zostanie wprowadzony budżet obywatelski, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli zadecydować, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w mieście.

Od 2016 roku w Radomsku zostanie wprowadzony budżet obywatelski, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli zadecydować, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w mieście. To nie tylko możliwość wyboru spośród zgłoszonych projektów, ale także szansa dla mieszkańców, którzy mają pomysły, jak zmienić na lepsze otaczającą rzeczywistość. Już we wrześniu rozpocznie się nabór wniosków.Radni podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomsku jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego. Szczegóły będą określane w zarządzeniu prezydenta i w załączniku do niego, którym będzie regulamin opracowany przez zespół konsultacyjny.

Podjęta uchwała to krok kończący ścieżkę proceduralną, przygotowującą do wprowadzenia budżetu obywatelskiego, ale to również pierwszy krok do praktycznego wykorzystania wypracowanych rozwiązań.

Procedura składania wniosków rozpocznie się po wakacjach, czyli od września. - Wtedy za pośrednictwem urzędników będzie można zgłaszać konkretne pomysły na inwestycje. Będą one poddane wstępnej weryfikacji formalnej, jeszcze nie merytorycznej, czyli będą w niezmienionej formie poddane pod głosowanie samych mieszkańców. W grudniu zostanie opublikowana lista wniosków, które wygrały w głosowaniu i od stycznia zostaną wprowadzone do budżetu, by sukcesywnie były realizowane do końca 2016 roku - tłumaczy radna Spólnicka.

Mieszkańcy Radomska, które zostało podzielone na cztery okręgi, będą mieć do swojej dyspozycji po 250 tys. złotych, przypadających na każdy okręg. To mogą być projekty duże, opiewające na całość kwoty, lub też kilka projektów mniejszych. Wszystko zależy od potrzeb samych mieszkańców, którzy będą oddawać głosy na dane projekty.

Autor: Karolina Turowska Tygodnik „Między Stronami”

Więcej o:
budżet obywatelski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE