Budżet Obywatelski. Projekty po weryfikacji

Budżet Obywatelski. Projekty po weryfikacji

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Radomsku.

5 września, członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen złożonych projektów. Pozytywnie zweryfikowano 21 projektów. Odrzucono 3.

Poniżej przedstawiamy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.

Do 20 września zostanie ogłoszona lista projektów poddanych pod głosowanie. W dniach 14 – 20 października będzie można oddawać głosy na wybrane projekty.

Więcej o:
rbo bo budżet obywatelski

Załączniki

Lista projektów pozytywnie ocenionych

Lista projektów ocenionych negatywnie

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE