Budżet Obywatelski 2018: 23 projekty zweryfikowane pozytywnie

Budżet Obywatelski 2018: 23 projekty zweryfikowane pozytywnie Fot. UM Radomsko

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku będzie można głosować na 23 projekty.

W Urzędzie Miasta, 29 sierpnia zaprezentowano projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie.

Lista projektów:

- "Piknik integracyjny „MAMY LATO”  koszt 24.050,00 zł    
- "Inteligentne eko-ławki" 195.000,00 zł    
- "Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul. Torowej w Radomsku." 75.000,00 zł    
- "Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" 200.000,00 zł    
- "Radomszczanie grają w bule" 169.000,00 zł    
- "Być seniorem aktywnym - spotkania z filmem dialog +55" 27.312,000 zł    
- "Kolorami miasta - impreza z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej w Radomsku" 85.600,00 zł"
- 40-to LATEK" 56.000,00 zł    
- Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha 196.106,17 zł    
- "Oświetlenie boiska treningowego" 67.000,00 zł    
- "Wykonanie chodnika" 143.000,00 zł    
- "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów" 22.300,00 zł    
- "Komputer bez tajemnic - edukacja seniorów" 16.000,00 zł    
-"IMPULS ŻYCIA – ogólnodostępny defibrylator AED" 13.400,00 zł    
- "Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku"
30.000,00 zł    
- "Plac zabaw Bartodzieje" 200.000,00 zł    
- "Montaż progów zwalniających na ulicy Śląskiej i Mazowieckiej w Radomsku" 17.000,00 zł
- "Pumptrack Kowalowiec" 200.000,00 zł    
- Piknik integracyjny wszystkich mieszkańców Radomska na terenie Stobiecka Miejskiego 27.200,00 zł    
- "Smaki i osobliwości Kowalowca- mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta” 25.000,00 zł    
- WYJŚCIE SMOGA - radomszczańscy pogromcy smoga robią dobrą atmosferę  25.000,00 zł

Natomiast 6 projektów zostało odrzuconych. W tym wypadku projektodawca ma prawo odwołania się od oceny negatywnej w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia listy projektów.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Wymysłówek w Radomsku na działce nr 257/4;obręb 42 - Brak możliwości wykonania projektu w kwocie wskazanej przez projektodawcę.
- "Ławeczki dla seniorów, ścieżki rowerowej i chodnika" - Brak kosztorysu
- "Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja"- Brak możliwości wykonania projektu w kwocie wskazanej przez projektodawcę.
 - Jump! - trampoliny na Placu Zabaw przy ul. Brzeźnickiej 149 - Projekt koliduje z istniejącymi urządzeniami zamontowanymi na placu zabaw.
-  "Zakup sprzętu do ratowania życia i mienia mieszkańców Radomska w czasie podtopień, powodzi i pożarów" -  Zgłoszony projekt nie spełnia wymogu określonego w Uchwale Rady Miasta LI/430/18 załącznik nr 1§4.1 pkt f w myśl, którego w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty ogólnodostępne.
- Strefa rekreacyjno-sportowa na Skwerze Niemca - Projekt nie jest możliwy do zrealizowania z uwagi na niezgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Więcej o:
rbo budżet budżet obywatelski
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE