Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa wodociągów to priorytety na 2021 rok w gminie Masłowice

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa wodociągów to priorytety na 2021 rok w gminie Masłowice

Jak wygląda prognoza budżetu na 2021 roku w gminie Masłowice? Sprawdzamy. Urzędnicy przygotowali dla nas najważniejsze dane dotyczące planów dochodów i wydatków gminy.

W gminie Masłowice zaplanowano 21 578 757,32 zł po stronie dochodów gminy, wydatki ogółem to 26 569 139,23 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 6 363 139,76 zł. Wydatki wyglądają imponująco, aż 3 500 000 zł kosztować ma poprawa stanu gospodarki wodno-sieciowej na terenie gminy Masłowice, dokładnie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice. To kosztować ma według planów 3 500 000 zł. 1 392 975,34 zł, taką kwotę gmina Masłowice zamierza przeznaczyć na Magię Pilicy, ochronę przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy.

Na wydatki na oświatę i wychowanie gmina zamierza przeznaczyć 6 420 983,43 zł. Wydatki na opiekę społeczną – 8 276 969,68 zł.

Więcej o:
gminamaslowice budżet budżet masłowice 2021 gmina masłowic budzet 2021 budżet na 2021 rok masłowice
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE