Brak nowych zakażonych koronawirusem w pow. radomszczańskim. 6 osób wyzdrowiało

Brak nowych zakażonych koronawirusem w pow. radomszczańskim. 6 osób wyzdrowiało Fot. WOT

Mamy 6 nowych ozdrowieńców czyli osób, u których ustąpiły objawy choroby zakaźnej. Łącznie ich liczba w powiecie radomszczańskim wynosi 35. Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w naszym powiecie, nie ma nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Stan aktualny na dzień 13.05.2020r. godzina 11.00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/ostatnia doba – 52/0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 35/6

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 30/ 0/0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie aktualnie ostatnia doba – 47/16/ 0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 841/74/ 3

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1018/186

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 573/12 /0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem /ostatnia doba – 1/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 13/0

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus koronawirus powiat radomszczański mdk radomsko mdk
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE