Bony od PUP

Bony od PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków na wsparcie bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku będzie przyjmował wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie, o przyznanie bonu szkoleniowego, o dofinansowanie szkoleń, o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, o zorganizowanie prac interwencyjnych, o zorganizowanie robót publicznych, o zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady organizacji tych form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2019 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Programów Rynku Pracy):

- bon na zasiedlenie - pokój nr 25  lub pod numerem telefonu: 44 683 73 56 – 58, wew. 12;
- bon szkoleniowy, dofinansowanie szkoleń - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 56 – 58, wew. 31 lub 42;
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne – pokój 28 lub pod numerem telefonu 44 683 73 56 – 58, wew. 65.

Więcej o:
staż pup pup radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE