Blisko 500 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych

Blisko 500 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w Wojewódzkim Programie Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Wsparcie trafi m.in. do organizacji z terenu powiatu radomszczańskiego.

W tegorocznej edycji Programu organizacje pozarządowe zgłosiły około 500 ofert dotyczących realizacji przedsięwzięć z różnych dziedzin, które wpisują się w walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami. To między innymi działania dotyczące kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, turystyki.

Wśród pomysłów zgłoszonych do Programu były także działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. 

Przyznanych zostało 85 dotacji na łączną kwotę 499.238 zł.

Wśród beneficjentów z powiatu radomszczańskiego jest Ludowy Klub Sportowy „VIS” Gidle (projekt „Piłka nożna ponad wszystko”) oraz Koło Gospodyń Wiejskich SZPRYCHY w Niedośpielinie (projekt „Dietą w COVID”).

W załączniku pełna lista beneficjentów.

Więcej o:
województwo łódzkie wsparcie dotacje mikrogranty zarząd województwa łódzkiego covid

Załączniki

lista-beneficjentow.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE