Blisko 4 mln zł w budżecie Dobryszyc zapisano na OZE

Blisko 4 mln zł w budżecie Dobryszyc zapisano na OZE

W gminie Dobryszyce podobnie jak w innych samorządach oświata i wydatki na opiekę społeczną pochłoną lwią część zaplanowanego na 2021 rok budżetu. Jak liczbowo wygląda prowizorium?

Dochody gminy Dobryszyce zaplanowano na 30.965711,11 zł, wydatki wynosić mają według prognoz 31.850711,11 zł , w tym wydatki inwestycyjne: 9.551265,98 zł.

Najważniejsze planowane inwestycje w Gminie Dobryszyce to jak przedstawiają nam gminni urzędnicy indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Dobryszyce, to kosztować ma 3.919136,16 zł. Za kwotę 1.380185 zł przebudowana ma zostać droga Rożny - Zdania.


Wydatki na oświatę według planów pochłoną 8.092980 zł. Wydatki na opiekę społeczną - 8.031615 zł (łącznie z świadczeniami 500+, zasiłkami rodzinnymi).

Więcej o:
dobryszyce budzet budzet na 2021 rok budzet dobryszyce 2021 plan plan 2021
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE