Blisko 10 mln zł na inwestycje w gminie Gidle w 2022 roku

Blisko 10 mln zł na inwestycje w gminie Gidle w 2022 roku Fot. archiwum

Dalej sprawdzamy jak w gminnych samorządach zaplanowano budżet na rok 2022. Tym razem przestawiamy główne założenia gminy Gidle.

Planowane dochody gminy Gidle stanowią kwotę 32 734 800 zł. Wydatki zaś 35 847 552 zł, w tym planowane wydatki majątkowe - 9 827 361 zł.

Najważniejsze inwestycje to: budowa ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotfin, przebudowa odcinka drogi gminnej Górki – Borki. Przebudowa, remont dróg oraz budowa chodników na terenie gminy Gidle. Modernizacja dachu na budynku gminnym w Gidlach, budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie.

Planowane wydatki na oświatę stanowią kwotę 10 213 112 zł, na opiekę społeczną - 6 844 909 zł.

Więcej o:
budżet gmina Gidle 2022
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE