Bezrobotnych przybywa, ale nie odbiegamy od średniej krajowej

Bezrobotnych przybywa, ale nie odbiegamy od średniej krajowej

Radomszczański rynek pracy na tle ogólnej sytuacji w kraju wygląda dobrze – poinformował Łukasz Więcek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, przedstawiając radnym raport dotyczący oceny sytuacji na radomszczańskim rynku pracy. Ocena sytuacji na radomszczańskim rynku pracy to główny temat Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie we wtorek 11 maja.

Na koniec marca 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 2736 osób bezrobotnych, w tym 1554 kobiety. Porównując poziom bezrobocia do stycznia 2021 r., nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 49 osób, w tym o 25 kobiet.

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponuje środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 8 571 474 zł w tym:

 • kwotą 2 139 802 zł na realizację programu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (RPO);
 • kwotą 2 444 722 zł na realizację programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 (POWER);
 • kwotą 3 986 949 zł na podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy finansowane w ramach limitu środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Algorytm).

W ramach poszczególnych programów realizowane są różne formy wsparcia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku (stan na koniec marca 2021 r.):

 • staże (nabory wniosków w każdym drugim tygodniu miesiąca) - podpisano 52 umowy o zorganizowane stażu dla 64 osób bezrobotnych;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - środki otrzymało 15 osób bezrobotnych;
 • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - nabór wniosków planowany był w kwietniu 2021 r. jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia wynikające ze wzrostu zachorowań na COVID-19, nie został jeszcze ogłoszony;
 • prace społecznie użyteczne (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - do końca marca nie zostały jeszcze zawarte porozumienia z samorządami na organizację prac;
 • prace interwencyjne (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - podpisano 10 umów o organizację prac interwencyjnych dla 11 osób bezrobotnych;
 • roboty publiczne (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - podpisano 6 umów o organizację robót publicznych dla 10 osób bezrobotnych;
 • dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - nie wpłynął żaden wniosek o zorganizowanie tej formy wsparcia;
 • szkolenia (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - skierowano 5 osób bezrobotnych;
 • bon na zasiedlenie (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - skorzystały 4 osoby bezrobotne do 30. roku życia;
 • bon szkoleniowy (nabór ciągły do wykorzystania limitu środków) - ze szkoleń w ramach bonu skorzystały 3 osoby bezrobotne do 30. roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w bieżącym roku kwota 500 000 zł). Do końca marca 2021 r. podpisano 10 umów w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców na kwotę 111 189 zł.

Więcej o:
radomsko urząd pracy radomsko pup radomsko bezrobocie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE