Bezpłatne szkolenie dla NGO

W Radomsku organizowane jest szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące rozliczania dotacji publicznych. Bezpłatny udział gwarantuje szybkie wypełnienie formularza i przesłanie go do Urzędu Miasta.

W Radomsku organizowane jest szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące rozliczania dotacji publicznych. Bezpłatny udział gwarantuje szybkie wypełnienie formularza (dostępnego poniżej) i przesłanie go do Urzędu Miasta. Zgłoszenia przyjmowane są przez Wiolettę Marcinkowską z Urzędu Miasta elektronicznie: w.marcinkowska@radomsko.pl. Szkolenie prowadzić będzie  Pani Katarzyna Książczak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc szkolenie ph „Wymogi księgowe dotyczące rozliczania dotacji – analiza rozliczania projektowego” planowane jest w dwóch turach, z których pierwsza odbędzie się w urzędzie miasta 15 marca, zaś druga 25 marca, w sali 104 na pierwszym piętrze.

Szkolenie trwać będzie od godz.9:00 do 16:00 i podzielone zostało na 4 bloki tematyczne:

1. Omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

2. Podstawy logiki projektowej – cel, budżet, harmonogram.  Definiowanie poszczególnych elementów w kontekście późniejszej sprawozdawczości.

3. Rozliczenie wkładu własnego- źródła finansowania, sposób udokumentowania, zasady sprawozdawczości

4. Wprowadzenie  zapisów w polityce rachunkowości oraz zakładowym planie kont w związku z  podjęciem realizacji dotacji.  Kwalifikacja kosztów oraz właściwe udokumentowanie – opis i zatwierdzenie dokumentów.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Ośrodek Ekonomii Społecznej" i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Więcej o:
efs kapitał ludzki organizacje pozarządowe opus urzad miasta szkolenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE