Bezpieczny senior w przestrzeni publicznej – spotkanie w Radomsku

Bezpieczny senior w przestrzeni publicznej – spotkanie w Radomsku Fot. KPP Radomsko

W siedzibie Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej po raz kolejny seniorzy mieli okazję spotkać się z policjantami z Radomska oraz przedstawicielem władz miasta. Celem wspólnych rozmów było zwiększenie stanu świadomości zagrożeń u osób w starszym wieku i wyrobienie nawyku dbałości o swoje bezpieczeństwo.

„Bezpieczny senior w przestrzeni publicznej” to hasło debaty, która odbyła się 19 maja 2022 roku w Radomsku z udziałem seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” i przedstawicieli instytucji dbających o ład i porządek na terenie całego powiatu.

Przybyłych gości powitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – nadkom. Przemysław Mazurkiewicz, który podkreślił, jak ważne jest dla policji dobro i bezpieczeństwo osób starszych. Przypomniał schemat legend, jakimi w dalszym ciągu posługują się oszuści, jak należy się wówczas zachować i gdzie szukać pomocy. 

W kolejnej części debaty rozmawiano o bezpiecznych zachowaniach na drodze. W tym zakresie uczestnicy bardzo chętnie zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego radomszczańskiej komendy policji – podinsp. Mariusz Pawłowski oraz wiceprezydent Radomska – Monika Andrysiak. Te najważniejsze dotyczyły bezpieczeństwa rowerzystów i zmieniającej się infrastruktury w centrum miasta. Zainteresowani usłyszeli, że wszelkie zmiany, jakie zachodzą na drogach publicznych w naszym mieście, mają za zadanie spowolnienie prędkości pojazdów, co z kolei wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Policyjny profilaktyk przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest narzędziem do sprawniejszej komunikacji lokalnej społeczności z policją. Najwięcej zagrożeń zgłaszanych na mapie to właśnie te, które dotyczą naruszeń przepisów ruchu drogowego.

- Zbliżający się okres wakacyjny to dobra okazja do tego, by przypomnieć również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Seniorzy mogli zobaczyć, jak wygląda prawidłowo przeprowadzona resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku pokaz resuscytacji odbył się z wykorzystaniem ćwiczebnych fantomów dorosłego i dziecka – mówi Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

W podsumowaniu debaty seniorzy wyrazili swoje zadowolenie i zasadność całego spotkania, a od organizatorów usłyszeli o konieczności ciągłego przypominania ważnych reguł, które mają na celu wyrobienie zaradności i dbałości o własne bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

Więcej o:
radomsko policja radomsko spotkanie seniorzy profilaktyka bezpieczeństwo seniorów debata
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE