Bez zakażeń koronawirusem w powiecie. Więcej osób w nadzorze, jedna osoba wyzdrowiała

Bez zakażeń koronawirusem w powiecie. Więcej osób w nadzorze, jedna osoba wyzdrowiała Fot. pixabay.com

Sanepid w Radomsku poinformował (30 czerwca), o jednej osobie, która pokonała koronawirusa w powiecie radomszczańskim. Nie ma nowych zakażeń, ale w ciągu ostatniej doby cztery osoby objęto nadzorem epidemiologicznym.

Stan aktualny na dzień 30.06.2020r. godzina 11.00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 68/14/0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie/ostatnia doba – 53/1

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 35/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 61/14/0

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 1300/111/16

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1227/67

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 696/16/4

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem/ostatnia doba – 1/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 17/0

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec– osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną.

Więcej o:
koronawirus koronawirus powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE