Bez mała 3 mln zł na inwestycje w gminie Kobiele Wielkie

Bez mała 3 mln zł na inwestycje w gminie Kobiele Wielkie

W gminie Kobiele Wielkie gotowy już jest planowany na 2021 rok budżet. Zaplanowano w nim kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Plan dochodów dla gminy Kobiele Wielkie ma rok 2021 to 21.040.000 zł. Plan wydatków – 23.440.000 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydać 2.800.000 mln zł.

Najważniejsze inwestycje na 2021 r. to poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwie Wola Rożkowa oraz wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowej nr 3 na ujęciu w sołectwie Huta Drewniana. Kolejne to przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiele Małe. Dalej wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiele Wielkie. Wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów. Przebudowa i budowa dróg w miejscowościach: Orzechówek, Kobiele Małe, Posadówka, Kobiele Wielkie ul. Polna i ul. Dolna. Budowa chodników w miejscowościach : Kobiele Małe i Kobiele Wielkie oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przyborów i Przydatki Przybyszowskie.

Wydatki na oświatę jakie przewiduje się w gminie Kobiele Wielkie to 7.199.604 zł. Opieka społeczna – 1.139.009 zł.Rodzina – 7.122.414 zł.

Więcej o:
kobiele wielkie budzet budzet kobiele wielkie 2021 budzet kobiele wielkie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE